Como se fala "uninvolved" em sueco

EN

"uninvolved" em sueco

EN uninvolved
volume_up
{adjetivo}

uninvolved (também: careless, cool, detached, perfunctory)

Sinônimos (inglês) para "uninvolved":

uninvolved
involved

Exemplos de uso para "uninvolved" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOnce again the Western governments' prime objective appears to be to remain uninvolved.
På nytt verkar västregeringarnas viktigaste målsättning i denna konflikt att utebli.
EnglishOnce again the Western governments ' prime objective appears to be to remain uninvolved.
På nytt verkar västregeringarnas viktigaste målsättning i denna konflikt att utebli.
EnglishAfter Mr Wohlfart's formal and uninvolved response, I am unable to trust the Council in this respect.
Efter Wohlfarts formella och oengagerade svar vågar jag inte lita på rådet i detta avseende.
EnglishThe Council of Ministers cannot remain uninvolved for much longer.
Här får ministerrådet inte längre stå vid sidan om.
EnglishMember States clearly cannot remain uninvolved.
Medlemsstaterna får naturligtvis inte stå utanför.
EnglishAre we able to verify that the Nigerian Government remains uninvolved in the selection and implementation of projects that are financed by this instrument?
Kan vi kontrollera att den nigerianska regeringen inte lägger sig i valet och genomförandet av projekt som finansieras av det instrumentet?
EnglishThey are citizens who were working in Cabinda for Portuguese companies and were therefore totally uninvolved in the independence conflict which has been going on there for decades.
Det är medborgare som arbetade i Cabinda för portugisiska företag och som alltså inte har någonting att göra med den självständighetskonflikt som pågår där sedan decennier.
EnglishThe fact that the citizens have little knowledge of the EU and feel relatively uninvolved with it (according to Eurobarometer) clearly demonstrates the failure of this strategy.
Det faktum att medborgarna har begränsad kunskap om EU och känner sig relativt oengagerade för unionen (enligt Eurobarometer) visar tydligt att denna strategi har misslyckats.
EnglishWhen other Member States remain uninvolved, the Commission should take measures for limited liberalization, to which the Member States were bound back in 1991 by means of the directive.
När andra medlemsstater låter bli att delta borde kommissionen vidta åtgärder för begränsad avreglering, vilket medlemsstaterna i enlighet med direktivet är skyldiga till sedan 1991.