Como se fala "umbrage" em sueco

EN

"umbrage" em sueco

EN umbrage
volume_up
{substantivo}

1. "shadow"

umbrage (também: cloud, darkness, ghost, pall)
volume_up
skugga {gên. com.}

2. "hint"

umbrage (também: clue, conception, dash, divination)
volume_up
aning {gên. com.}

3. "discontentment"

umbrage

Sinônimos (inglês) para "umbrage":

umbrage

Exemplos de uso para "umbrage" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThere was no hypocritical umbrage.
Det förekom inget hyckleri om att man kände anstöt.
EnglishWhen this happens in other countries we take umbrage and tell them that we are breaking off negotiations with them, as we did with Romania, for example.
En ny medlemsstat står nu följaktligen vid tröskeln till anslutning, och den har nått dit genom falska förespeglingar.
EnglishWhen this happens in other countries we take umbrage and tell them that we are breaking off negotiations with them, as we did with Romania, for example.
När detta sker i andra länder blir vi kränkta och talar om för dem att vi avbryter förhandlingarna, som vi till exempel gjorde med Rumänien.
EnglishInstead of taking umbrage, the EU should accept the Irish 'no' vote for what it is: a chance for a new direction, towards policies which are geared to the people and the citizens of Europe.
I stället för att ta anstöt måste EU acceptera irländarnas nejröst för vad den är: en chans till en ny inriktning, mot politik som inriktas på folket och EU-medborgarna.
EnglishYesterday, Mr Caccavale asked, for completely obscure reasons, although there were plenty of people in the Chamber, for his report to be postponed, and I believe that no one took umbrage at that.
Igår begärde Caccavale av mycket vaga skäl och fast det var mycket folk i kammaren att hans betänkande skulle senareläggas och vad jag vet var det ingen som tog anstöt.
EnglishSo our Albanian friends should not take umbrage if we are candid in our discussions with them as we try to make absolutely clear to them things that they have to see themselves.
Så våra albanska vänner får inte bli sårade om vi är frispråkiga i våra diskussioner med dem, eftersom vi försöker att göra saker och ting som de måste se själva fullständigt klara för dem.