Como se fala "transient" em sueco

EN

"transient" em sueco

EN transient
volume_up
{adjetivo}

transient (também: transitory, passing)
But historic moments are transient - they do not last forever.
Men historiska ögonblick är övergående - de varar inte för alltid.
A softer, transient form of oxygen deprivation in the brain is called TIA (transient ischaemic attack).
En lindrigare, övergående form av syrebrist i hjärnan kallas TIA (transitorisk ischemisk attack).
The economic crisis we are experiencing is not transient but structural, and connected to changes in the markets as another consequence of globalisation.
Den ekonomiska kris som vi upplever är inte övergående utan strukturell och hänger samman med förändringar på marknaderna som en ytterligare följd av globaliseringen.
transient (também: accidental, brief, episodic, short)
transient (também: cursory, evanescent, flighty, fugacious)
Then there is the question and a comment made by Mr Manders on Article 5 and in particular on the words "transient" and "incidental".
Sedan har vi frågan och kommentaren från Manders om artikel 5, i synnerhet om orden "flyktig" och "tillfällig".
Then there is the question and a comment made by Mr Manders on Article 5 and in particular on the words " transient " and " incidental ".
Sedan har vi frågan och kommentaren från Manders om artikel 5, i synnerhet om orden " flyktig " och " tillfällig ".
transient (também: perishable)
transient

Sinônimos (inglês) para "transient":

transient

Exemplos de uso para "transient" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut it turned out to be one of the usual propaganda speeches, focusing on what are transient issues.
Men det blev ett av de vanliga propagandistiska talen, där " flugerotiken" tog överhanden.
EnglishBut it turned out to be one of the usual propaganda speeches, focusing on what are transient issues.
Men det blev ett av de vanliga propagandistiska talen, där " flugerotiken " tog överhanden.
EnglishA European Union without a credible parliament is a transient and a poor state of affairs.
En europeisk union som är utan ett trovärdigt parlament om än tillfälligt är i alla händelser en dålig situation.
EnglishFish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty.
Fiskar är transienta arter, de flyttar sig och att separera dem är inte i linje med Lissabonfördraget.
EnglishMr Guerreiro, you spoke a second time to urge that our approach should not be based on transient criteria.
Herr Guerreiro, i ett ytterligare inlägg krävde ni att vår strategi inte skulle grundas på tillfälliga kriterier.
EnglishAnd all of this is played out against the backdrop of transient pack ice that moves with wind and tide.
Och allt detta utspelar sig i samband med en bakgrund av kortvariga istäcken som rör sig i takt med vinden och tidsvattnet.
EnglishIn part, of course, this is a legacy of Communism, which was a system that attempted to eliminate social problems and to bestow transient joy on all its citizens by means of decrees.
Detta är naturligtvis delvis ett arv från kommunismen, ett system som försökte avlägsna sociala problem och skänka tillfällig glädje till alla sina medborgare med hjälp av påbud.