Como se fala "tenuous" em sueco

EN

"tenuous" em sueco

SV

EN tenuous
volume_up
{adjetivo}

tenuous (também: asthenic, bad, dead, dim)
volume_up
svag {adj.}
Communications between Parliament and the voters are already very often pretty tenuous.
Redan nu blir ganska ofta kontakten mellan parlamentets ledamöter och väljare synnerligen svag.
Yet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Hittills har dock kopplingen mellan handeln och företagens sociala ansvar i bästa fall varit svag, och många meningsutbyten har förekommit.
Incidentally, it is clear from the position paper that the trade unions know full well that their position is extremely tenuous.
I förbigående kan påpekas att positionsdokumentet tydligt visar att de fackliga organisationerna är fullt medvetna om att deras position är mycket svag.
tenuous (também: diluted, fine, flimsy, light)
volume_up
tunn {adj.}

Sinônimos (inglês) para "tenuous":

tenuous

Exemplos de uso para "tenuous" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut its powers of influence are tenuous when it comes to the work of the European central bank.
Europaparlamentet måste agera så att demokratin i den monetära unionen stärks.
English(Laughter) We don't know what's going on half the time, so it puts us in a very tenuous position.
(Skratt) Vi vet inte vad som händer ibland, och det placerar oss i en väldigt spänd situation.
EnglishHitherto, the link between trade and corporate social responsibility (CSR) has been tenuous at best.
Hittills har kopplingen mellan handeln och företagens sociala ansvar varit bristfällig i bästa fall.
EnglishBut its powers of influence are tenuous when it comes to the work of the European central bank.
Nu har ett sådant demokratiskt beslutsfattande alltför liten inverkan på Europeiska centralbankens verksamhet.
EnglishWith people now earning approximately EUR 12 000 per year, the link between increased income and greater happiness is ever more tenuous.
Redan vid en inkomst runt 12 000 euro om året minskar sambandet mellan ökad inkomst och ökad lycka.
EnglishWith people now earning approximately EUR 12 000 per year, the link between increased income and greater happiness is ever more tenuous.
Redan vid en inkomst runt 12 000 euro om året minskar sambandet mellan ökad inkomst och ökad lycka.
EnglishMr President, the theory that made its choices about restructuring according to political criteria seems to me to be very tenuous.
Italien är hemvist för en stor italiensk biltillverkare som vid behov tillämpar sina strategier för omstrukturering i Italien.
EnglishIn other words, the arguments in favour of the thesis that international exhaustion would lead to a decrease in prices is very tenuous.
Med andra ord är argumenten till stöd för tesen att internationell konsumtion skulle leda till en prissänkning mycket tunna.
EnglishThat argument not only impugns the professionalism of the Commission and its officials, but it parades a tenuous grasp of the European agenda.
Kommissionens uppdrag är att styra Europeiska unionen och likväl verkar det vara några i denna kammare som vill stänga kommissionen för sommaren.
EnglishThat argument not only impugns the professionalism of the Commission and its officials, but it parades a tenuous grasp of the European agenda.
Detta argument innebär inte bara ett ifrågasättande av kommissionens yrkesmässighet utan visar också på en torftig uppfattning om den europeiska dagordningen.
EnglishMr Liese, you very cleverly associated your speech to one of the Rules of Procedure to make it look like a procedural motion, but I have to say the connection was tenuous.
Herr Liese! Ni har mycket skickligt kopplat ert inlägg till en artikel i arbetsordningen för att det skulle verka vara en ordningsfråga men det var inte berättigat.
EnglishAnd we talk about how women have such strong perceptions, because of our tenuous position and our role as tradition-keepers, that we can have the great potential to be change-agents.
Och vi pratar om hur kvinnor har så starka insikter på grund av vår ansträngda situation och vår roll som traditionshållare, att vi har en stor möjlighet att orsaka förändring.