Como se fala "subtly" em sueco

EN

"subtly" em sueco

EN subtly
volume_up
{advérbio}

subtly (também: finely)
I am glad Mr Wolf recognised that not too subtly but very obviously.
Jag är glad att Wolf erkände detta, inte speciellt subtilt, men mycket tydligt.
There are still countries that either openly or subtly operate outside the rules.
Det finns länder som tydligt eller på ett subtilt sätt flyr undan den fastställda disciplinen.
They're also totally out of sync in romantic relationships, which build gradually and subtly.
De är också helt osynkade i kärleksrelationer som byggs upp gradvis och subtilt.
subtly (também: slightly)
volume_up
hårfint {pl.}

Exemplos de uso para "subtly" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn a number of cases, these reductions were subtly modified in the second reading.
I en rad fall har dessa minskningar nyanserats i den andra behandlingen.
EnglishThey can be applied a little more subtly.
EnglishWhat we are seeing is a clever move that will subtly pave the way for the European Union to deem the most diverse fields ‘ human rights’ and to intervene in any area it wishes.
. Vi röstade emot detta betänkande, eftersom parlamentet stöder den monetära och budgetmässiga renlärigheten – den nyliberala politiken – i EU: s riktlinjer för den ekonomiska politiken.
EnglishDo you intend to find a way to prevent a magazine, distributed free of charge in pharmacies in Germany and subtly funded by the pharmaceutical industry, from being affected by this directive?
Tänker ni försöka hitta ett sätt att förhindra att en tidskrift som distribueras kostnadsfritt på apotek i Tyskland och som diskret finansieras av läkemedelsindustrin påverkas av direktivet?