EN slots
volume_up
{plural}

slots
slots
slots

Sinônimos (inglês) para "slot":

slot

Exemplos de uso para "slots" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would be happy to abolish one-minute speaking time slots in favour of two minutes.
Jag skulle med glädje avskaffa anföranden på en minut och byta till två minuter.
EnglishPeople try to make savings here and there, and then they cannot keep to their slots.
Man försöker spara här och där och kan således inte hålla sina slot- tider.
EnglishIf Sabena cannot fill those slots then others should be allowed to use them.
Om inte Sabena kan fylla dessa tider borde andra tillåtas att använda dem.
EnglishI should be willing to sacrifice a few slots on my electioneering schedule to that end.
Själv skulle jag kunna tänka mig att offra några möten i valkampanjen för den saken.
EnglishI also understand that slots are not just about take-off and landings.
Jag inser också att det inte bara handlar om fördelning av avgångs- och ankomsttider.
EnglishThere are slots for taking off, for landing, but also for overflying.
Det finns tider för att lyfta, för att landa men också för att flyga över.
EnglishParliament has nurtured the wish to review the allocation of slots for a long time.
Önskemålet att ompröva tilldelningen av ankomst- och avgångstider har funnits länge i parlamentet.
EnglishParagraph 10 states that the slots for tourists must be improved.
I punkt 10, avgångs- och ankomsttiderna måste förbättras för turisterna.
EnglishAdmissions will increase in two stages, with a total of 40 new yearly slots.
Intagningen ökar i två etapper med totalt 40 nya årsplatser.
EnglishThere has to be greater access to the slots market than there is at present.
Jämfört med den nuvarande situationen bör inträde på marknaden med ankomst- och avgångstider utökas.
EnglishNOTE: The Stockholm County Council, no requests for vfu slots made ​​in the current situation.
OBS! Till Stockholms läns landsting får inga förfrågningar om vfu-platser göras i dagsläget.
EnglishWe can promote competition through proper control of slots.
Genom att behärska ankomst- och avgångstider kan vi befrämja konkurrensen.
EnglishCommon rules for the allocation of slots at Community airports (debate)
Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (debatt)
EnglishCommon rules for the allocation of slots at Community airports (
Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (
EnglishIt is not unusual for airlines to hoard airport slots.
Det är inte ovanligt att flygbolag samlar på sig avgångs- och ankomsttider.
EnglishWe have laid it down that slots can be withdrawn after one warning if they are being misused.
Vi har beslutat att missbruk skall leda till att ankomst- och avgångstider dras in efter en varning.
EnglishThe thinking behind it slots perfectly into the overall 'philosophy' of the package in question.
Principen bakom betänkandet passar perfekt in i den övergripande ”filosofin” för paketet i fråga.
EnglishI would also hope that the unavailability of slots will not be a barrier to joining the SISOne4ALL.
Jag hoppas också att bristen på öppningar inte blir ett hinder för anslutningen till SISOne4ALL.
EnglishThe issue of slots is not only a European problem.
Frågan om ankomst- och avgångstider är inte bara ett europeiskt problem.
EnglishThe fact is that the ownership of the slots should be determined by contracts between parties.
Faktum är att ägandet av ankomst- och avgångstider borde fastställas genom överenskommelser mellan parterna.