Como se fala "slippage" em sueco

EN

"slippage" em sueco

EN slippage
volume_up
{substantivo}

slippage
slippage

Exemplos de uso para "slippage" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSo as far as I am concerned, the extended timetable of Basel is enough slippage: no more.
Enligt mig gick den förlängda tidsplanen i Basel tillräckligt långt. Nu får det vara nog.
EnglishWe are well aware of the gradual slippage of investment products.
Vi är väl medvetna om investeringsprodukternas successiva glidning.
EnglishThat will help ensure that there is a minimum amount of slippage.
Det kommer att bidra till att misstagen begränsas till ett minimum.
EnglishWe can, I guess, expect some further slippage.
Jag antar att vi kan förvänta oss vissa ytterligare misslyckanden när det gäller att nå de uppställda målen.
EnglishThere is slippage at every step of the way.
EnglishThere is enough slippage there for people to cope with the very serious problems and they will have to take action.
Det finns tillräckligt med misslyckade försök för att folk skall kunna hantera de mycket allvarliga problemen och de måste vidta åtgärder.
EnglishDeficits in education and training, after all, lead almost automatically to economic slippage and social problems.
Brister i allmän utbildning och yrkesutbildning leder när allt kommer omkring nästan automatiskt till ekonomisk avmattning och sociala problem.
EnglishDeficits in education and training, after all, lead almost automatically to economic slippage and social problems.
Nästa prioritering är att medlemsstaterna antar verkliga strategier för främjande av livslångt lärande, särskilt bland missgynnade samhällsgrupper.
EnglishShe has identified the points where there was a lack of clarity or significant slippage between statements and reality in the Commission's text.
Hon har mycket väl sett de frågor som saknade tydlighet i kommissionens text och de stora skillnaderna mellan påståenden och klara fakta.
EnglishIn effect, therefore, there has been no slippage in the legal calendar in ensuring compliance with the decision to lift the ban on exports of UK beef.
Därför har det i själva verket inte funnits någon undfallenhet med den rättsliga tidsplanen med att säkra att beslutet att lyfta exportförbudet på brittiskt nötkött efterföljs
EnglishWe see that the most important or many important points in the plan have been deferred until 2013-2014, and as regards this year, we can already see a certain level of slippage.
Vi ser att de allra viktigaste eller många viktiga punkter i planen har skjutits upp till 2013-2014 och när det gäller innevarande år kan vi redan se en viss tillbakagång.
EnglishThe government measures are being closely monitored by the EU and it is clear that, if there is any risk of slippage in meeting the budget consolidation targets, further measures will be necessary.
Den grekiska regeringens åtgärder kontrolleras noggrant av EU och det är självklart att om Grekland riskerar att inte uppnå målen för budgetkonsolideringen kommer det att krävas ytterligare åtgärder.