Como se fala "slimming" em sueco

EN

"slimming" em sueco

EN slimming
volume_up
{substantivo}

slimming
volume_up
bantning {gên. com.}
However, I voted against this report, first and foremost, because it has already made it very clear that this Parliament is not in favour of the much-needed slimming down of European bureaucracy.
Jag röstade dock mot betänkandet först och främst på grund av att det redan har klargjort mycket tydligt att parlamentet inte eftersträvar en välbehövlig bantning av byråkratin i EU.

Sinônimos (inglês) para "slim":

slim

Exemplos de uso para "slimming" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe can also claim credit for slimming down the original proposal and giving it more focus.
Vi kan alltså ta åt oss äran för att ha skurit ned det ursprungliga förslaget och gett det mer fokus.
EnglishBoth in Vienna and during the presidency, there was talk of reforming and slimming down the institutions.
Man talade i Wien och under ordförandeskapet om en reform och en nedbantning av institutionerna.
EnglishThe solution is a familiar one and it entails slimming down procedures and simplifying them to some extent.
Lösningen är bekant, och den innebär att man bantar ned förfarandena och förenklar dem i viss mån.
EnglishThe EU should be put on a slimming course and the focus shifted to cross-border matters which we cannot control as individual nations.
Fokusera på det som går över gränserna! Det som vi inte själva kan styra.
EnglishThirdly, this slimming diet that we want and that the SMEs, in particular, also want is not a casual, non-interventionist diet.
Slutligen har jag några synpunkter på det rullande förenklingsprogram som är tänkt att gynna Lissabonstrategin.
EnglishPeople are even talking about quite the opposite:'slimming down ' the schemes, selective benefits and the privatization of certain risks.
Tvärtom, man talar om " avfettning " av systemen, om selektivitet i bidragen, om privatisering av en del risker.
EnglishPeople are even talking about quite the opposite: ' slimming down' the schemes, selective benefits and the privatization of certain risks.
Tvärtom, man talar om " avfettning" av systemen, om selektivitet i bidragen, om privatisering av en del risker.
EnglishHow slimming is this, huh?
EnglishPoint 24 ought, in my opinion, to end with a demand for a reform of the whole agricultural policy with a view to a real slimming down of subsidies.
Punkt 24 borde enligt min mening utmynna i ett krav på en reformering av hela jordbrukspolitiken med sikte på en ordentlig nedbantning av subventionerna.
EnglishTen years after the first bout of Lisbon hysteria, unfortunately this is the new recipe that is in danger of turning into a slimming cure for the European economy.
Tio år efter det första anfallet av Lissabonhysteri är detta tyvärr det nya recept som riskerar att bli en bantningskur för den europeiska ekonomin.
EnglishWe agreed on compromises and jointly tabled a series of amendments generally aimed at slimming down the administration and ensuring the primacy of policy-making.
Vi nådde kompromisser, och vi lade gemensamt fram en rad ändringsförslag som i allmänhet syftade till att minska administrationen och garantera prioritering av beslutsfattande.
EnglishThe legal committee would like to see procurement subjected to a method of slimming which is more lasting than the slimming methods found in women's magazines in the spring.
Juridiska utskottet efterlyser därför att upphandlingen skall bli föremål för en " slimming" metod som är mer bestående än de " slimming" -metoder som finns i damtidningarna om våren.
EnglishThe legal committee would like to see procurement subjected to a method of slimming which is more lasting than the slimming methods found in women's magazines in the spring.
Juridiska utskottet efterlyser därför att upphandlingen skall bli föremål för en " slimming " metod som är mer bestående än de " slimming " -metoder som finns i damtidningarna om våren.
EnglishI am sure that slimming down the Structural Funds, together with a tripartite declaration to anticipate an amendment to the budget, cannot be described as sound financial programming.
En minskning av strukturfonderna, tillsammans med ett trepartsuttalande som föregriper en ändring av budgeten, kan enligt min mening inte beskrivas som sund finansiell planering.
EnglishFirms in Europe that have regained their health by slimming down would not understand if their ‘reward’ was now to have to compete with neighbours that were suddenly subsidised.
Företag i Europa som åter har blivit lönsamma genom att krympa kostymen skulle inte förstå om deras ”belöning” nu blev att behöva konkurrera med grannar som plötsligt fick subventioner.
EnglishFirms in Europe that have regained their health by slimming down would not understand if their ‘ reward ’ was now to have to compete with neighbours that were suddenly subsidised.
Företag i Europa som åter har blivit lönsamma genom att krympa kostymen skulle inte förstå om deras ” belöning ” nu blev att behöva konkurrera med grannar som plötsligt fick subventioner.