EN shade
volume_up
{substantivo}

1. geral

shade (também: facet, gradation, hue, nuance)
volume_up
nyans {gên. com.}
This principle is absolute and without shades of meaning or conditions.
Denna princip är absolut och utan nyanser eller villkor.
All colors will be portrayed as shades of gray.
Färger visas då som nyanser i grått.
shade (também: cloud, darkness, ghost, pall)
volume_up
skugga {gên. com.}
Select this option if you want to apply both texture and shading.
Här väljer Du att textur och skugga ska användas.
And finally, in the shade under the mirrors, it's possible to grow all sorts of crops that would not grow in direct sunlight.
Och slutligen, i skuggan under speglarna, så kan vi odla en mängd olika sorters grödor som inte kan växa i direkt solljus.
shade (também: clue, conception, dash, divination)
volume_up
aning {gên. com.}
shade (também: screen, shield)
volume_up
skärm {gên. com.}
shade (também: bit, crumb, dash, grain)
volume_up
smula {gên. com.}
Then we finish perhaps a shade provocatively: "Unlike the United States the European Union does not appoint retired high-level politicians for this kind of job."
Och så skall jag kanske sluta en smula provokativt: "Till skillnad från Förenta staterna så utser inte Europeiska unionen pensionerade politiker på hög nivå för detta slags arbete."
Then we finish perhaps a shade provocatively: " Unlike the United States the European Union does not appoint retired high-level politicians for this kind of job
Och så skall jag kanske sluta en smula provokativt: " Till skillnad från Förenta staterna så utser inte Europeiska unionen pensionerade politiker på hög nivå för detta slags arbete
shade
volume_up
kupa {gên. com.}
shade (também: hue, tinge, tint)
volume_up
färgton {gên. com.}
This frame formulation differs from the primary formulation only in that concentrations are specified for the coloured pastes used to achieve the desired shades.
Företrädare för olika sektorer har framfört klagomål på att vissa medlemsstater kräver ett godkännande för varje färgton inom ramformuleringen.
However, according to industry representatives this interpretation creates substantial trade barriers as shades are occasionally manufactured at short notice at a client's request.
Denna tolkning leder dock enligt företrädare för sektorerna till avsevärda handelshinder eftersom färgtonerna ibland tillverkas för kunderna med kort varsel.
shade (também: dash, flavor, flavour, suggestion)
volume_up
anstrykning {gên. com.}
shade
volume_up
skyddskupa {gên. com.}

2. Arte

shade
volume_up
schattering {gên. com.}

Exemplos de uso para "shade" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe call for reform may put the concern about social consequences in the shade.
Ropen om förnyelse får inte överskugga omsorgen om de sociala konsekvenserna.
EnglishThis is a comment that I think applies just a shade too often where Europe is concerned.
Det här är en kommentar som jag tror gäller bara litet allt för ofta för Europa.
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
I andra avseenden finns det många ljuspunkter och mindre ljusa idéer i Markus Piepers betänkande.
EnglishMadam President, I am obliged to the Commissioner for painting a picture that is very rich in light and shade.
Jag är tacksam för att kommissionsledamoten har gett oss en så nyanserad bild.
EnglishOf course Mexico is a country of light and shade, like any country in the European Union.
Det är uppenbart att Mexiko är ett land med positiva och negativa sidor precis som vilket land som helst i Europeiska unionen.
EnglishFor example, the formula component " A1:C5 " may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue.
Formeldelen " A1:C5 " kan till exempel visas i blått och det aktuella cellområdet är inramat med samma blåton.
EnglishSheryl Shade: Hi, Aimee. Aimee Mullins: Hi.
Cheryl: Aimee och jag tänkte-- Hej Aimee.
EnglishAnd finally, in the shade under the mirrors, it's possible to grow all sorts of crops that would not grow in direct sunlight.
Och slutligen, i skuggan under speglarna, så kan vi odla en mängd olika sorters grödor som inte kan växa i direkt solljus.
EnglishI grew up with that lamp shade.
EnglishTo bring them out of the shade, because at the moment no one really knows what they do, what is their status, whether they produce any added value - and we in the EPP believe that they do.
Att få ut dem ur skuggorna, för just nu vet ingen egentligen vad de håller på med, vilken status de har, om de skapar något mervärde - vilket vi här i Europaparlamentet tycker att de gör.