Como se fala "sentimentality" em sueco


Resultado das buscas por "sentiment". "sentimentality" não está atualmente em nosso dicionário.
EN

"sentimentality" em sueco

EN sentiment
volume_up
{substantivo}

sentiment (também: affection, emotion, expression, feeling)
volume_up
känsla {gên. com.}
Let me also say that this sentiment is fully shared by our fellow citizens.
Låt mig också säga att denna känsla fullständigt delas av våra medborgare.
However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
Men även om vi nu delar denna känsla så är jag också av andra skäl mycket tacksam.
I certainly have no European sentiment in this matter.
Jag har sannerligen ingen europeisk känsla i detta ärende.
Jag håller fullständigt med om denna politiska uppfattning.
That is certainly a sentiment that I concur with.
Det är verkligen en uppfattning som jag instämmer med.
When that sentiment is based on reasoning, I can respect it, even if I do not agree.
När denna uppfattning grundar sig på argument kan jag respektera den, även om jag inte håller med.
sentiment (também: apprehension, estimation, feeling, idea)
volume_up
mening {gên. com.}
It is time to give these warm but rather woolly sentiments some real meaning and action.
Det är tid att ge dessa varma men ganska luddiga känslor någon verklig mening och handling.
A crisis not so much in European sentiment, but in the Union as the Constitution and therefore the Treaty of Lisbon would have had it.
Den är inte så kritisk i europeisk mening som i fråga om den union som konstitutionen, och därmed Lissabonfördraget, skulle ha bidragit till att forma.
On the one hand, there is the right-wing voter who has a clear anti-European sentiment and says ‘ no ’ to the European project.
Det behöver inte sägas att andra länder också måste ges möjlighet att säga sin mening om konstitutionsfördraget, men tärningen är kastad i Nederländerna och Frankrike.
sentiment (também: tenderness)
volume_up
känslosamhet {gên. com.}
sentiment
volume_up
lyckönskan {gên. com.} [form.]
sentiment
sentiment
Neither should it be confused with a kind of anti-European sentiment.
Man får heller inte tolka den här ståndpunkten som ett uttryck för något slags anti-europeiskt sentiment.

Sinônimos (inglês) para "sentiment":

sentiment

Exemplos de uso para "sentimentality" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLeyla would not forgive us, today, for simply referring to her prize and her detention in a spirit of sentimentality.
Leila skulle inte förlåta oss om vi idag enbart gråtmilt erinrade om hennes pris och fängelsestraff.
EnglishThe reason is that, sentimentality aside, an intervention lasting 10 years can cast a complete shadow over the effectiveness of the political decision taken on this issue.
Skälet är, om man bortser från den sentimentala sidan, att en insats som varar i 10 år helt kan skymma hur effektivt det politiska beslut var som togs i frågan.