Como se fala "saloon" em sueco

EN

"saloon" em sueco

volume_up
saloon {subst.}

EN saloon
volume_up
{substantivo}

1. geral

saloon (também: bar, bistro, tavern, bars)
volume_up
krog {gên. com.}
saloon (também: lounge, salon)
volume_up
salong {gên. com.}

2. automotivo, Inglês Britânico

saloon
volume_up
sedan {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "saloon":

saloon

Exemplos de uso para "saloon" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn closing, in many people's eyes the CFP is drinking in the last-chance saloon.
Det står för mycket på spel för att vi skall misslyckas en andra gång.
EnglishSome of Europe's leaders are playing poker with the Union's future in the last chance saloon.
Några av EU: s ledare spelar poker om unionens framtid på randen till avgrunden.
EnglishSome of Europe's leaders are playing poker with the Union's future in the last chance saloon.
Några av EU:s ledare spelar poker om unionens framtid på randen till avgrunden.
EnglishIn closing, in many people's eyes the CFP is drinking in the last-chance saloon.
Avslutningsvis drar den gemensamma fiskeripolitiken enligt mångas åsikt snart sitt sista andetag.
EnglishIn the area of rail freight, the rail industry is presently sitting in the 'last chance saloon'.
På området för järnvägsfrakter sitter järnvägsindustrin för närvarande i det ”allra sista väntrummet”.
EnglishClosest thing to a clue is a pack of matches from a lousy saloon.
Den enda ledtråden är en tändsticksask från en dålig bar.
EnglishHeavy words indeed: the railway industry drinking in the last chance saloon and ceasing to exist after a certain time.
Tunga ord har använts: sista chansen för järnvägen, inom kort existerar den inte längre.
EnglishTo use one of the few political clichés that has not been used this week, the current Commission is drinking in the last chance saloon.
För att använda en av de få politiska klichéer som inte används under denna vecka: kommissionen har satt sin sista potatis om den gör några fler misstag.
EnglishLet us hope that the last chance saloon at the forthcoming Brussels Summit will demonstrate that my disappointment with the British Presidency is actually misplaced.
Vi får hoppas att den sista chansen vid det kommande toppmötet i Bryssel visar att mitt missnöje med det brittiska ordförandeskapet är felriktat.
EnglishWe are going to be able to export enormous saloon cars, those cars of which the manufacturers who make the least amount of effort to combat climate change are rewarded by this agreement.
Vi kommer att kunna exportera enorma personbilar, just sådana bilar vars tillverkare gör minst för att bekämpa klimatförändringarna men tjänar mest på det här avtalet.