Como se fala "regardless" em sueco

EN

"regardless" em sueco

EN regardless
volume_up
{advérbio}

1. geral

regardless (também: without consideration)
volume_up
utan hänsyn {adv.} [ex.] (utan att ta i betraktande)
This is regardless of the fact this directive does not apply in the UK.
Detta är utan hänsyn till att detta direktiv inte äger tillämpning i Storbritannien.
Nevertheless, we have carried on regardless, almost as if nothing had ever happened.
Ändå har vi fortsatt utan hänsyn till detta, nästan som om ingenting hade hänt.
Consumer choice will be exercised regardless of what the EU does, and that is only fair.
Konsumenterna väljer utan hänsyn till vad EU gör, och det är inte mer än rätt.

2. "of"

regardless (também: irrespectively)
They enable an offender to be identified regardless of where the crime was committed.
De möjliggör identifiering av förbrytare oavsett var brottet har begåtts.
Regardless of the outcome of the elections, a clearly defined programme is required.
Oavsett slutresultatet av valet behövs det ett klart definierat program.
This means doubling on a yearly basis regardless of the duration of FP7.
Detta innebär en årlig fördubbling oavsett det sjunde ramprogrammets löptid.

Sinônimos (inglês) para "regardless":

regardless

Exemplos de uso para "regardless" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishRegardless of its mode of dissemination, it has great social and cultural value.
Oberoende av sändningssättet har den ett stort socialt och kulturellt värde.
EnglishIn such a situation, we cannot continue expanding the EU administration regardless.
Då kan vi inte bara fortsätta att bygga ut EU:s förvaltning hur som helst.
EnglishProfitability is the only goal in mind, regardless of any human feeling.
Lönsamhet är det enda målet, och man tar ingen hänsyn till människors känslor.
EnglishRegardless of third countries, can we even call our own EU countries safe countries?
Kan vi, om vi bortser från tredjeländer, ens kalla våra egna EU-länder för säkra länder?
EnglishRegardless of the outcome of the elections, a clearly defined programme is required.
Vallagen är juridiskt korrekt, men endast oppositionen är skyldig att följa dess regler.
EnglishRegardless of how much rhetoric we use, it is not possible to enlarge Europe with this budget.
Det är inte möjligt, annat än genom retorik, att utvidga Europa med denna budget.
EnglishNo use must be made of embryonic stem cells, regardless of whether they are cloned or surplus.
Ingen användning av embryonala stamceller, klonade eller övertaliga kvittar lika.
EnglishRegardless of this slander, we believe that human rights are indivisible.
Oaktat detta förtal tror vi att de mänskliga rättigheterna är entydiga.
EnglishThis is regardless of the debate about how genetic knowledge is used.
Detta bortsett från diskussionen om sättet som genetisk kunskap används på.
EnglishThe debate on Europe’s development is an important one, regardless of the political differences.
Debatten om EU:s utveckling är viktig, oberoende av politiska åsiktsskillnader.
EnglishThe debate on Europe’ s development is an important one, regardless of the political differences.
Debatten om EU: s utveckling är viktig, oberoende av politiska åsiktsskillnader.
EnglishRegardless of what you say, I am fighting for Members to be able to say what they want.
Vad du än säger kämpar jag för ledamöternas rätt att säga vad de vill.
EnglishRegardless of the current complications, faster long-term growth remains Europe's priority.
Trots de aktuella problemen prioriterar EU fortfarande en snabbare långsiktig tillväxt.
EnglishFor nested changes, dependencies are shown regardless of the filter.
Då ändringarna är kapslade visas beroenden oberoende av vilket filter som har angetts.
EnglishYou can assign a shadow to any object regardless of the selected object fill.
Du kan tilldela alla ytor en skugga oberoende av vald ytfyllning.
EnglishTogether with the CURRENT function you can apply a color to a cell regardless of the value.
Tillsammans med funktionen AKTUELL kan du ge cellen en viss färg beroende på dess värde.
EnglishRegardless of this fact, we produced a document which was agreed on and unanimously supported.
Trots detta tog vi fram ett dokument som vi enades om och enhälligt ställde oss bakom.
EnglishIn conclusion: we say yes to enlargement, but not regardless of the price!
Slutsatsen blir: utökning ja, men inte till vilket pris som helst!
EnglishHuman suffering, regardless of where it happens, is always the same when it comes to the individual.
Mänskligt lidande, oberoende av var det pågår, är alltid samma sak för individen.
EnglishRegardless of the numbers involved, those responsible needed to be identified and brought to justice.
Hur stort antalet än var måste de ansvariga identifieras och ställas inför rätta.