Como se fala "proxy" em sueco

EN

"proxy" em sueco

volume_up
proxy {subst.}

EN proxy
volume_up
{substantivo}

1. geral

proxy (também: agent, commissioner, delegate, deputy)
Now it wishes to foment a proxy regional conflict with Sunni-dominated Saudi Arabia.
Nu vill man underblåsa en regional konflikt genom ombud med det sunnidominerade Saudiarabien.
We have even seen some completely ridiculous proxy wars, and the atmosphere has not always been free of tension.
Vi har även beskådat några fullständigt löjliga krig via ombud och stämningen har emellanåt varit spänd.
Share blocking is to be abolished, cross-border proxy voting liberalised and electronic means permitted.
Blockering av aktier ska förbjudas, röstning genom ombud ska liberaliseras och elektronisk användning ska tillåtas.
proxy (também: proxy server)
volume_up
proxyserver {gên. com.}
Accesses the Internet without a proxy server.
Välj det här alternativet om åtkomsten till Internet sker utan proxyserver.
Define the settings necessary for Internet communication via a Proxy server.
I det här området gör du inställningarna som du behöver för att kommunicera med Internet via en proxyserver.
In the text boxes, enter the port for the corresponding proxy server.
I textfälten anger du porten för respektive proxyserver som står bredvid.
volume_up
fullmakt {gên. com.}
For example, with regard to the issue of financial intermediaries, the legitimate rights of shareholders and the use of proxy, that is, the right to vote by means of a representative.
Till exempel när det gäller frågan om ekonomiska mellanhänder, aktieägarnas legitima rättigheter och användningen av fullmakt, det vill säga rätten att rösta genom ombud.

2. negócios

For example, with regard to the issue of financial intermediaries, the legitimate rights of shareholders and the use of proxy, that is, the right to vote by means of a representative.
Till exempel när det gäller frågan om ekonomiska mellanhänder, aktieägarnas legitima rättigheter och användningen av fullmakt, det vill säga rätten att rösta genom ombud.

Sinônimos (inglês) para "proxy":

proxy

Exemplos de uso para "proxy" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHere enter the name of the proxy server for HTTP (Web pages) in the text box.
I det här textfältet anger du namnet på proxyservern för HTTP (webbsidor).
EnglishOnly the two lines " Http Proxy " and " Ftp Proxy " and their ports will be evaluated.
Här utvärderas bara de båda raderna " Http Proxy " och "Ftp Proxy " med sina portar.
EnglishA proxy is a computer in the network acting as a kind of clipboard for data transfer.
En proxy är en server i nätverket som fungerar som ett slags cache-minne för dataöverföringen.
EnglishEnumerate the name of the servers that do not require any Proxy servers.
Ange här namnen på de servrar där inga proxyservrar ska användas.
EnglishLets you enter the necessary and/or desired proxy server manually.
Välj den här posten om du själv måste ange de nödvändiga och / eller önskade proxyservrarna.
EnglishThere was a problem receiving your proxy autoconfiginformation.
Problem vid mottagning av information om automatiskproxykonfigurering.
EnglishMy question, Mr President, is: will the Commission take action against such proxy wars?
Min fråga, herr ordförande, är följande: Kommer kommissionen att vidta åtgärder mot sådana proxykrig?
EnglishThe backup proxy automatic configuration file had errors.
Säkerhetskopian av filen för automatisk proxykonfigurering innehåller fel.
EnglishProxy is requiring an authentication scheme that is not supported.
Proxy kräver ett verifieringsschema som inte finns tillgängligt.
EnglishEnter the name of the proxy server for Socks in the text box here.
I det här textfältet anger du namnet på proxyservern för Socks.
EnglishHere enter the name of the proxy server for FTP in the text box.
I det här textfältet anger du namnet på proxyservern för FTP.
EnglishDo not use proxy servers for domains beginning with:
Använd inte proxyservrar för domäner som börjar med följande adress:
EnglishThis is either a problem in the proxy's authentication implementation, or you have mistyped your password.
Antingen har inte proxyservern ställts in på rätt sätt, eller också har du angett fel lösenord.
EnglishThe proxy automatic configuration file could not be loaded.
Filen för automatisk proxykonfigurering kunde inte hämtas.
EnglishThe proxy automatic configuration file could not be loaded.
Kunde inte hämta filen för automatisk proxykonfigurering.
EnglishNFS URLs not internally supported, use an HTTP proxy server:
Det finns inga interna funktioner för NFS webbadresser.
EnglishPlease verify that your Proxy preferences are correctand try again, or contact the server's administrator.
Kontrollera att proxyinställningarna är korrektaoch försök igen, eller kontakta serveradministratören.
EnglishNo proxy automatic configuration file was received.
Ingen fil för automatisk proxykonfigurering har tagits emot.
EnglishUse this list box to select the type of proxy definition.
I den här listrutan väljer du typ av proxydefinition.
EnglishURN's not internally supported, use an HTTP proxy server:
Det finns inga interna funktioner för URN-poster.