EN

out {substantivo}

volume_up
out
volume_up
ursäkt {gên. com.} [coloq.]
So, I just wanted to say I'm sorry if I freaked you out with the whole kiss thing.
Jag ville be om ursäkt om jag avskräckte dig med kyssarna.
Out of respect for the House, I think he is duty bound to apologise and give us an explanation.
Jag anser att respekten för denna kammare kräver att man förklarar sig och ber om ursäkt.
Mr Staes, I am sorry for having left some of your questions out.
Jag ber om ursäkt för att jag hoppade över en av era frågor.

Exemplos de uso para "out" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
EnglishBut I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
Jag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Det är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
EnglishOne solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
En lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.
EnglishThen she thought that it seemed to be cozy, a picture that turned out to be true.
Sen tyckte hon också att det verkade vara mysigt, en bild som visade sig stämma.
EnglishWhat did Mr Katiforis actually propose and what has been taken out of the report?
Vad har Giorgos Katiforis föreslagit och vad har plockats bort från betänkandet?
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishShit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishA better quality of service is needed, as the Cashman report rightly points out.
Tjänsternas kvalitet måste höjas, vilket med rätta påpekas i Cashmans betänkande.
EnglishSurveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.
Det har gjorts undersökningar men resultaten av dessa har ännu inte bekräftats.
EnglishThe number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
Sedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Vi borde bry oss om det och våra avdelningar har genomfört en omfattande studie.
EnglishThe Council will try to choose the best out of the existing serious candidates.
Rådet kommer att försöka välja den bästa av de befintliga betydande kandidaterna.
EnglishThe time for a decision has come; we have to choose: more Europe, or the opt-out.
Tidpunkten för beslut har kommit. Vi måste välja: mer Europa, eller att hoppa av.