Como se fala "obliteration" em sueco

EN

"obliteration" em sueco

EN obliteration
volume_up
{substantivo}

obliteration (também: holocaust)
volume_up
förintelse {gên. com.}
obliteration (também: annihilation)
volume_up
utplåning {gên. com.}
The Assyrian people in Turkey today is more or less threatened with cultural obliteration.
Det handlar ju mer eller mindre om ett hot om kulturell utplåning i dag i Turkiet för det assyriska folket.

Sinônimos (inglês) para "obliteration":

obliteration

Exemplos de uso para "obliteration" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI note especially the obliteration of the British Presidency, Mr President-in-Office.
Jag kan framför allt konstatera det brittiska ordförandeskapets undanskymda plats.
EnglishOne branch of our culture is now disappearing before our very eyes and we are witnessing the obliteration of one of its sources.
Nu försvinner en del av vår kultur framför våra ögon och en av dess källor förintas.
EnglishHowever, it is the eleventh hour if we want to stop the obliteration of nature, particularly in Europe, which is already over-populated.
Det är dock i elfte timmen om vi vill stoppa utplånandet av naturen, särskilt i Europa, som redan är överbefolkat.
EnglishIn order to prevent the obliteration and desertification of our agriculture, we must develop further instruments that will stop the rural exodus.
För att förhindra avfolkning och ökenspridning inom vårt jordbruk måste vi utveckla ytterligare instrument som kan stoppa flykten från landsbygden.