Como se fala "obligation to pay" em sueco

EN

"obligation to pay" em sueco

Veja exemplos com "obligation to pay" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para obligation to pay em Sueco

obligation substantivo
to preposição
Swedish
to partícula
pay substantivo
to pay verbo

Exemplos de uso para "obligation to pay" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis reduces or waives the obligation to pay insurance contributions.
Härigenom minskas eller åsidosätts kravet på att betala sjukförsäkringsavgifter.
EnglishMore than half of China’s industry is owned by the state and receives interest-free funding without any real obligation to pay the loans back.
Mer än halva Kinas industri ägs av staten och finansieras med räntefria medel utan att några verkliga krav ställs på att lånen ska återbetalas.
EnglishMore than half of China’ s industry is owned by the state and receives interest-free funding without any real obligation to pay the loans back.
Mer än halva Kinas industri ägs av staten och finansieras med räntefria medel utan att några verkliga krav ställs på att lånen ska återbetalas.
EnglishThe third point - and, coincidentally, the most fundamental one - is the crucial separation of the obligation to pay remuneration from the problem of the legality of residency.
Den tredje punkten - och samtidigt den viktigaste - är att skyldigheten att betala ersättning skiljs från problemet med vistelsens laglighet, vilket är väsentligt.

Aprenda outras palavras

English
  • obligation to pay

Ainda mais traduções no dicionário Inglês-Português bab.la.