Como se fala "obligated to" em sueco

EN

"obligated to" em sueco

Veja exemplos com "obligated to" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para obligated to em Sueco

obligated adjetivo
to obligate verbo
to preposição
Swedish
to partícula

Exemplos de uso para "obligated to" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut listen, I did feel obligated to him, and I grew up -- then I grew up.
Men hör här, jag kände att jag hade skyldigheter till honom, och jag växte upp -- sedan växte jag upp.
EnglishI think real friends are obligated to be honest with each other.
Men riktiga vänner bör vara uppriktiga mot varandra.
EnglishYou're obligated to spend five minutes a day in here.
Det är din plikt att spendera fem minuter om dagen här inne.
EnglishHere you can find information that LiU is obligated by law to provide for the use of LiU's website and electronic services.
Här hittar du information som LiU enligt lag ska lämna vid användning av LiU:s webbplats och elektroniska tjänster.
EnglishAre you imposing conditions on this troika visit, which would mean that they are absolutely obligated to give that kind of access?
Ställer ni villkor för detta trojkabesök, vilket skulle innebära att de är absolut tvingade att ge tillträde och tillgång till detta?
EnglishAs a Hungarian delegate, I feel obligated to list the temporary exemptions in the field of environmental protection that Romania asked for.
Som ungersk delegat anser jag mig tvungen att ta upp de tillfälliga undantag inom miljöskyddsområdet som Rumänien har begärt.
EnglishAs a Hungarian delegate, I feel obligated to list the temporary exemptions in the field of environmental protection that Romania asked for.
Trots all kritik inom vissa områden, måste det sägas att förra regeringen under Adrian Anastase åstadkom en hel del för Rumänien.
EnglishMadam President, I do not like to be in tow or obligated to anybody and neither do the Irish people - an independent race.
(EN) Fru talman! Jag vill inte gå i släptåg eller stå i skuld till någon och det vill inte heller den irländska befolkningen - som är ett stolt folk.
EnglishDue to this financial burden the constituent feels obligated to examine the alternative Article 11B route, which requires attaining certification to
Även om ISO9001-certifiering kan vara önskvärt är det inte nödvändigt för att min väljare ska kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt.
EnglishIt does not add costs for businesses in third countries, which are already obligated to mark their products in all our competitor countries in the world and in many others.
Detta kommer inte att öka kostnaderna för tredjelandsföretagen, som redan är skyldiga att märka sina produkter i alla våra konkurrentländer och i många andra länder världen över.
EnglishParticipating in the gathering of information may be voluntary, but in certain cases a business, according to the law, is obligated to submit information to the agencies responsible for statistics.
Att medverka i uppgiftsinsamling kan vara frivilligt, men i vissa givna fall är företag enligt lag skyldiga att lämna uppgifter till de statistikansvariga myndigheterna.
EnglishAs a member of the United Nations, including its role as a member of the new Human Rights Council, the Council of Europe and the OSCE, Russia is obligated to respect fundamental rights.
Som medlem av FN, inbegripet dess roll som medlem av det nya rådet för de mänskliga rättigheterna, Europarådet och OSSE, är Ryssland skyldigt att respektera de grundläggande rättigheterna.

Aprenda outras palavras

English
  • obligated to

Busque mais palavras no dicionário Português-Alemão.