Como se fala "mild" em sueco

EN

"mild" em sueco

SV

"mild" em inglês

EN mild
volume_up
{adjetivo}

1. "gentle, not hard or severe"

mild (também: bland, clement, delicate, gentle)
volume_up
mild {adj.}
Descriptions such as low tar, mild and light must in future be banned.
Beskrivningar som låg tjärhalt, mild och light måste förbjudas i framtiden.
I also support a ban on misleading messages, such as 'mild' and 'light' .
Ett förbud mot de vilseledande benämningarna, såsom "mild" och "lätt" (light), har likaså mitt stöd.
People have been hooked on the idea that 'mild' and 'low tar' cigarettes are healthier.
Människor har fastnat vid föreställningen att "mild" och "låg tjärhalt" på cigaretter är mer hälsosamma.
mild (também: moderate, slight)
Now she works with another article about self-care measures in cases of mild disease.
Nu jobbar hon med ytterligare en artikel som handlar om egenvårdsåtgärder vid lindrig sjukdom.
De är som en lindrig förkylning.
mild (também: gentle, placid)
volume_up
blid {adj.}

Sinônimos (inglês) para "mild":

mild

Sinônimos (sueco) para "mild":

mild

Exemplos de uso para "mild" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOne could express mild surprise that it was deemed to be in order.
Man kan uttrycka lätt förvåning över att detta förslag bedömdes vara godtagbart.
EnglishHer discoloration could be an allergic reaction or a mild form of hives.
Missfärgningen kan vara en allergisk reaktion eller en svag nässelfeber.
EnglishThis time, I think we have been too mild in our assessment of relations with Russia.
Den här gången tycker jag att man har varit för nedtonad i bedömningen av relationen till Ryssland.
EnglishPeople have been hooked on the idea that 'mild ' and 'low tar ' cigarettes are healthier.
Människor har trott att cigaretter som är " milda " eller har " låg tjärhalt " är hälsosammare.
EnglishThe punishment is therefore mild in relation to what has happened.
Straffet är därmed milt i förhållande till vad som har inträffat.
EnglishIt would be a mild punishment for the behaviour he has exhibited.
Det vore ett milt straff för det beteende han har uppvisat.
EnglishIf his support cannot be strong, it can at least be mild!
Om hans stöd inte kan vara starkt, så kan det åtminstone vara milt!
EnglishIt is unthinkable that this would meet simply with mild toleration
Det är otänkbart att det skulle tolereras på något sätt.
EnglishSome of the countries which are striving to join the first wave will be in for more than a mild shock.
En del av de länder som strävar att gå med i första omgången har mer än en lätt chock att vänta.
EnglishI fear I cannot speak with the mild good humour and the calm words of my chairman.
Jag är rädd att jag inte kan uttrycka mig på samma milda sätt, och inte använda samma lugnande ord som min ordförande.
EnglishThere is mild criticism of the continued expropriation of land for the construction of the so-called ‘ security fence’.
Jag motsätter mig det sätt på vilket betänkandets räckvidd kraftigt överskrids.
EnglishAfter three years of mild recession, almost all the States need to address the problem of dwindling resources.
De offentliga investeringarna i Europeiska unionen har fallit till cirka en ynka procent av BNP.
EnglishThe report also mentions special brands of cigarettes that are marketed as 'mild ', 'light ' and such like.
I betänkandet tas också speciella märken av cigaretter upp som saluförs som " milda ", " light " och liknande.
EnglishI take some mild encouragement from the fact that levels of state aid to industry in Europe appear to be falling.
Jag blir något uppmuntrad av det faktum att nivån på det statliga stödet till industrin i Europa tycks minska.
EnglishI was, alas, the victim of an - albeit mild - dose of food poisoning, brought on, I regret to say, by eating at the European Parliament.
Tyvärr hade jag fallit offer för livsmedelsförgiftning, om än lätt, i Europaparlamentet.
EnglishSome people might say that they are very mild, but the are proportionate in response to specific circumstances.
Några anser kanske att de är för milda, men de är proportionerliga i förhållande till de särskilda omständigheterna.
EnglishFirst, we should not be mild-mannered psychotherapists in one country and unrelenting public prosecutors in another.
För det första bör vi inte vara milt sinnade psykoterapeuter i ett land och hänsynslösa allmänna åklagare i ett annat.
EnglishAll we have heard from ASEAN is mild rebuke. The Burmese dictatorship ignored this and nothing more has happened.
Allt vi har hört från Asean är försiktiga tillrättavisningar Den burmesiska diktaturen har ignorerat detta och inget mer har hänt.
EnglishThe Brussels Summit did not say a single word in even mild condemnation of this crime against the Iraqi people.
Vid rådsmötet i Bryssel sades det inte ett enda ord, inte ens i milda ordalag, om att fördöma det brott som begås mot det irakiska folket.
English(EL) The Brussels Summit did not say a single word in even mild condemnation of this crime against the Iraqi people.
Vid rådsmötet i Bryssel sades det inte ett enda ord, inte ens i milda ordalag, om att fördöma det brott som begås mot det irakiska folket.