Como se fala "mayhem" em sueco

EN

"mayhem" em sueco

volume_up
mayhem {subst.}

EN mayhem
volume_up
{substantivo}

volume_up
misshandel {gên. com.}
Therefore, do not be taken in by mere proclamations of commitments to peace by those whose stock in trade is duplicity and mayhem!
Låt er därför inte luras av enkla tillkännagivanden om fredsåtaganden från dem vars varumärke är dubbelspel och misshandel.
mayhem (também: uproar)
volume_up
kalabalik {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "mayhem":

mayhem
English

Exemplos de uso para "mayhem" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe result was financial mayhem, with annual increases in borrowing of 25 %.
Resultatet blev en finansiell katastrof i vårt land, där krediterna ökade med 25 procent per år.
EnglishCertainly not take on the armed hostile elements that have created the mayhem in this vast area of Africa.
Den ska i alla fall inte ta sig an de väpnade fientliga element som har orsakat denna förödelse i detta vidsträckta område i Afrika.
EnglishThe deaths of some 58 people with a further 200 wounded is a sorry postscript to the coup and presages future upheaval and mayhem.
58 döda och ytterligare 200 skadade är en tragisk epilog till kuppen och pekar mot framtida uppror och kaos.
EnglishNo wonder 21 countries are too wise to get caught in an EU rail web leading to mayhem on all stations to Brussels.
Inte att undra på att 21 länder är kloka nog att inte fastna i EU:s järnvägsnät, som leder till förödelse på alla stationer på vägen till Bryssel.
EnglishSurely BSE and the fact that such a scientific enigma could appear so fast and cause such mayhem should give us pause for thought.
BSE, och det faktum att en sådan vetenskaplig gåta kan uppkomma så snabbt och vålla sådan förödelse, bör naturligtvis ge oss anledning att tänka efter.
EnglishThese groups infiltrate Indian Kashmir, causing mayhem and making a war between the two nuclear neighbours a very real possibility.
Dessa grupper infiltrerar indiska Kashmir och skapar kaos, och gör så att ett krig mellan de två grannstaterna - som båda innehar kärnvapen - kan bli en högst reell möjlighet.
EnglishContrary to some of these claims, we are not trying to open the door to charlatans, to recognize anything whatsoever, to lead to mayhem in health care.
Det handlar faktiskt inte om att öppna dörren för charlataner, att erkänna vad som helst, att föra in oreda i fråga om ansvaret för hälsa, i motsats till vad vissa påstår.
EnglishIt is therefore fundamental, we agree, to establish calm and public order, and to carry out an investigation into the assassination and the mayhem which followed it.
Det är således väsentligt, och vi instämmer, att återställa lugnet och den allmänna ordningen, liksom att genomföra undersökningar om mordet och det tumult som följde på detta.