Como se fala "libel" em sueco

EN

"libel" em sueco

volume_up
libel {subst.}

EN libel
volume_up
{substantivo}

1. geral

volume_up
ärekränkning {gên. com.}
We rightly have restrictions on freedom of speech covered by the laws of libel and slander.
Vi har begränsningar i yttrandefriheten som omfattas av lagstiftningen om ärekränkning och förtal.
This is how I know Mr Mauro is right: I saw many of these actions for libel, and no one protested.
Det är därför som jag vet att Mario Mauro har rätt: Jag såg många av dessa stämningar för ärekränkning och ingen protesterade.
   – Mr President, I am one of the victims of Mr Hans-Peter Martin’ s libels, and I am no longer prepared to put up with this sort of thing.
Jag kommer att stämma denna ledamot för ärekränkning, förtal, kränkande tillmälen, skada för mitt goda namn och rykte och alla andra brott som kan betraktas som relevanta.
libel (também: affront, indignity, insult, offence)
volume_up
förolämpning {gên. com.}
Statements such as these are an insult to our intelligence, but should also be followed up by libel proceedings.
Sådana kommentarer utgör en förolämpning mot vår intelligens, och borde följas upp av åtal för smutskastning.
libel (também: affront, contumely, ignominy, indignity)
volume_up
skymf {gên. com.}

2. jurídico

libel
We rightly have restrictions on freedom of speech covered by the laws of libel and slander.
Vi har begränsningar i yttrandefriheten som omfattas av lagstiftningen om ärekränkning och förtal.
Journalists are indicted for libel and thrown into prison for denouncing the evils committed by senior politicians.
Journalister åtalas för förtal och kastas i fängelse för att ha kritiserat den förskingring av allmänna medel som de ansvariga politikerna har gjort sig skyldiga till.
Internet service providers must play their part in preventing their platform being used for destructive forces like libel, hate and exploitation.
Internetleverantörerna måste göra sitt när det gäller att förhindra att deras plattform används för destruktiva syften som förtal, hat och exploatering.
libel
libel

Exemplos de uso para "libel" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis is the situation with 'libel tourism'.
Den situationen gäller för så kallad ärekränknings- eller förtalsturism (libel tourism).
EnglishPlease indulge me: I was a criminal judge for four years in the Fifth criminal division of the Court of Cassation, where we judged the crime of libel.
Förlåt mig: I fyra år var jag domare i avdelningen för brottmål vid överdomstolen, där vi dömde förtalsmål.
EnglishLibel and slander would not fall into this category either - no indictable offence which is punishable by a sentence of up to three years.
Inte heller kränkningar skulle falla under straff, ingen typ av straffbara handlingar som straffas med straff upp till tre år.
EnglishThe police spent 13 hours at the newspaper’s premises and seized a great deal of material, although the alleged offence is only libel by a newspaper article.
Polisen spenderade 13 timmar i tidningens lokaler och beslagtog mycket material, trots att det påstådda brottet endast var ett ärekränkande yttrande i en tidningsartikel.
EnglishThe police spent 13 hours at the newspaper’ s premises and seized a great deal of material, although the alleged offence is only libel by a newspaper article.
Polisen spenderade 13 timmar i tidningens lokaler och beslagtog mycket material, trots att det påstådda brottet endast var ett ärekränkande yttrande i en tidningsartikel.
EnglishThe libel cases against Oleg Orlov, the head of the Memorial Human Rights Centre and the chairwoman of the Moscow Helsinki Group, Lyudmilla Alekseeva, should be seen in this context of intimidation.
Åtalen mot Oleg Orlov, styrelseordförande för människorättscentret Memorial, och Lyudmilla Alekseeva, ordförande för gruppen Moskva-Helsingfors, bör beaktas i samband med dessa hot.