Como se fala "installment" em sueco

EN

"installment" em sueco

EN installment
volume_up
{substantivo}

1. negócios

installment (também: part payment, lot)
volume_up
rat {gên. com.}

2. economia, Inglês Americano

installment (também: instalment)
volume_up
amortering {gên. com.}
For a credit amount of 120,000 currency units with a two-year term and monthly installments, at an interest rate of 12 % the level of interest after 1.5 years is required.
Vid en kreditsumma på 120 000 valutaenheter med två års löptid och amortering månadsvis, med en räntesats på 12% efterfrågas hur höga räntorna är efter 1,5 år.
installment (também: instalment)
volume_up
avbetalning {gên. com.}
installment (também: instalment)

3. Inglês Americano

installment (também: article, bit, bite, component)
volume_up
del {gên. com.}
installment (também: article, episode, part, passage)
installment (também: batch, dose, helping, mess)
volume_up
portion {gên. com.}
installment (também: book, booklet, number, part)

Sinônimos (inglês) para "installment":

installment

Exemplos de uso para "installment" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFV (optional) defines the future value remaining after the final installment has been made.
Slutvärde (valfritt) är det framtida värdet som ska bli över när alla betalningar är gjorda.
EnglishTotal periods is the total number of installment periods.
Perioder_totalt är det totala antalet amorteringsperioder.