EN infirm
volume_up
{adjetivo}

1. geral

infirm (também: breakable, flimsy, fragile, frail)
infirm (também: fragile, frail, frangible, weak)
But the price of a higher life expectancy is the risk of becoming chronically ill and infirm.
Ändå utgörs det pris de får betala för de högre förväntningarna på livet av risken att bli kroniskt sjuk och skröplig.
Self-evidently, living survivors are predominantly elderly, and many are infirm or living their remaining years in poverty.
Det är självklart att de överlevande oftast är äldre personer, och många är klena och skröpliga eller lever i fattigdom under sina återstående år.
infirm

2. "due to old age"

infirm
volume_up
orkeslös {adj.} (på grund av hög ålder)

Exemplos de uso para "infirm" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe focus is on patients, and they are the weakest links in our society, because they are ill and infirm.
Patienterna står i centrum, och de är de svagaste länkarna i vårt samhälle, eftersom de är sjuka och försvarslösa.
EnglishIt is not the fault of the children, the old and the infirm that they are ruled by a communist regime, without much democracy.
Barnen, de gamla och de svaga kan inte rå för att en kommunistisk regim utan mycken demokrati är vid makten.
EnglishSelf-evidently, living survivors are predominantly elderly, and many are infirm or living their remaining years in poverty.
Det är självklart att de överlevande oftast är äldre personer, och många är klena och skröpliga eller lever i fattigdom under sina återstående år.
EnglishKnowledge and technology are advancing rapidly and account must be taken of the interests of couples and the infirm, but of course there are boundaries which cannot be crossed.
Kunskapen och tekniken utvecklas snabbt och man måste ta hänsyn till både pars och sjukas intresse, men det finns självfallet också gränser som inte får överskridas.
EnglishThe consequences of radioactive foodstuffs, which are particularly dangerous for pregnant women, the infirm, small children and the elderly, often take years or even decades to come to light.
Det tar ofta flera år eller årtionden innan följderna av radioaktiva livsmedel, som är särskilt farliga för gravida kvinnor, sjuka, små barn och äldre, uppdagas.