Como se fala "indignity" em sueco

EN

"indignity" em sueco

EN indignity
volume_up
{substantivo}

indignity (também: affront, insult, libel, offence)
volume_up
förolämpning {gên. com.}
volume_up
kränkning {gên. com.}
indignity (também: affront, contumely, ignominy, insult)
volume_up
skymf {gên. com.}
Commissioner Flynn, who has promised us more accurate statistics broken down by gender, could do much to end this indignity.
Och kommissionär Flynn, som har lovat oss mer och bättre statistik där könen differentieras, kan gott kämpa även för att denna skymf skall upphöra.
It is a very serious indignity for our beloved Italy to be subjected to a surreal and farcical debate by a handful of professional disinformers.
Det är en mycket svår skymf för vårt älskade Italien att vara föremål för en surrealistisk och farsartad debatt av en handfull professionella desinformatörer.
It would be a democratic indignity for Europe, a surrender to the thinking of the ETA-Batasuna terrorists and, above all, a betrayal of the victims of terrorism and an insult to their memory.
Det skulle vara att kränka demokratin i Europa, att överge synsättet på ETA-Batasuna som terrorister, och framför allt ett svek mot terrorismens offer och en skymf mot deras minne.

Sinônimos (inglês) para "dignity":

dignity

Exemplos de uso para "indignity" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishContinuation of the evictions is exposing increasing numbers of new people to indignity and homelessness.
Så länge tvångsförflyttningarna fortsätter utsätts allt fler människor för kränkningar och hemlöshet.
EnglishThe perpetrators of the Communist indignity should not be part of a democratic order they tried to suppress.
Förövarna av de kommunistiska kränkningarna ska inte vara del av den demokratiska ordning som de försökte undertrycka.
EnglishIt would be a serious indignity if they were now punished by those who until now have increased their harmful emissions.
Det skulle vara oerhört kränkande om de nu skulle bestraffas av de länder som hitintills har ökat sina skadliga utsläpp.
EnglishIt cannot be a surprise that many returnees are selling their property, unwilling to live in fear and indignity.
Det är ingen överraskning att många av de som återvänder säljer sina fastigheter, eftersom de inte vill leva i rädsla och förödmjukelse.
EnglishA sober, yet correct analysis and evaluation of the treaty and a recommendation which, as Jean Racine put it, contains neither this excess of honour nor this indignity.
En nykter men ändå korrekt analys och utvärdering av fördraget och ett yttrande som, för att säga det med Jean Racines ord, innehåller ni cet excès d ' honneur, ni cette indignité.