Como se fala "ignominy" em sueco

EN

"ignominy" em sueco

EN

ignominy {substantivo}

volume_up
ignominy (também: disgrace, dishonour, shame)
volume_up
skam {gên. com.}
ignominy (também: affront, contumely, indignity, insult)
volume_up
skymf {gên. com.}
And not to accept this is to condemn the human being to ignominy.
Att inte acceptera detta är en skymf mot människan.
ignominy
volume_up
nesa {gên. com.}
ignominy
ignominy

Sinônimos (inglês) para "ignominy":

ignominy

Exemplos de uso para "ignominy" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe must speak out more loudly against the ignominy of Guantánamo.
Vi måste protestera mycket kraftigare mot den skamliga behandlingen av fångarna i Guantánamo.
EnglishThat era has been forever tainted by the illegal invasion of Iraq and the ignominy of Abu Ghraib, Guantanamo and the secret prisons.
Denna epok har för evigt fläckats av den olagliga invasionen i Irak och de skamliga gärningarna på Abu Ghraib, Guantánamo och de hemliga fängelserna.
EnglishSo I appeal to the Commissioner to avoid the ignominy of being brought before the European Court of Justice by this House for failing to comply with the Treaties.
Därför vädjar jag till kommissionsledamoten att undvika skammen att ställas inför EG-domstolen av parlamentet för underlåtenhet att följa fördragen.
EnglishIt is an administration that will go down in history as that of the ignominy of the Iraq invasion, of Guantánamo, of Abu Ghraib and of the extraordinary rendition act.
Det är en administration som kommer att gå till historien som den som ansvarade för den skändliga invasionen av Irak och för Guantánamo, Abu Ghraib och lagen om extraordinära överlämnanden.