Como se fala "frankfurter" em sueco

EN

"frankfurter" em sueco

EN frankfurter
volume_up
{substantivo}

frankfurter
volume_up
wienerkorv {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "frankfurter":

frankfurter
Frankfurt

Exemplos de uso para "frankfurter" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would in this respect refer you to the lucid report in last Monday's Frankfurter Allgemeine.
Jag skulle här vilja referera till den klarsynta rapporten i förra måndagens Frankfurter Allgemeine.
EnglishThis was written by Mr Prodi in a guest column in the 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' on 27 July this year.
Detta skrev kommissionens ordförande Prodi i en kommentar i Frankfurter Allgemeine Zeitung den 27 juli i år.
EnglishThis was written by Mr Prodi in a guest column in the 'Frankfurter Allgemeine Zeitung ' on 27 July this year.
Detta skrev kommissionens ordförande Prodi i en kommentar i Frankfurter Allgemeine Zeitung den 27 juli i år.
EnglishOnly today I read a whole-page article in Frankfurter Allgemeine about the current situation in Haiti.
Så sent som i dag läste jag en helsidesartikel i Frankfurter Allgemeine Zeitung om den aktuella situationen i Haiti.
EnglishI was pleased to read in the Frankfurter Allgemeine Zeitung last week that you are prepared to meet us halfway here.
Till min glädje läste jag förra veckan i Frankfurter Allgemeine att ni är beredda att komma oss till mötes här.
EnglishOr, as another newspaper that is closer to you, the Frankfurter Allgemeine Zeitung, says: another day, another proposal.
Eller som en annan tidning som står närmare er, Frankfurter Allgemeine Zeitung, säger: ”Ännu en dag, ännu ett förslag.”
EnglishThe report by the local correspondent of the Frankfurter Allgemeine newspaper, who was captured, made very worthwhile reading.
Rapporten från tidningen Frankfurter Allgemeines lokala korrespondent, som blev tillfångatagen, var mycket läsvärd.
EnglishAccording to yesterday's Frankfurter Allgemeine newspaper, 'Nothing is more exciting to the public than what is supposedly not there'.
I gårdagens upplaga av tidningen Frankfurter Allgemeine kunde man läsa att ?ingenting är mer spännande för allmänheten än det som enligt uppgift inte finns ?.
EnglishAccording to yesterday's Frankfurter Allgemeine newspaper, 'Nothing is more exciting to the public than what is supposedly not there '.
I gårdagens upplaga av tidningen Frankfurter Allgemeine kunde man läsa att? ingenting är mer spännande för allmänheten än det som enligt uppgift inte finns?.
EnglishThere are things I do understand, but in April 1997 you wrote in the Frankfurter Allgemeine Zeitung that 'labelling contributes absolutely nothing ', and that of course rouses our curiosity.
Mycket förstår jag men i april 1997 skrev du i FAZ att märkning inte ger någonting alls och då vaknar man naturligtvis till.
English(DE) Mr President, 'Let us risk a bold democracy' was the title of a major article I wrote in the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung two weeks ago.
(DE) Herr talman! ”Låt oss våga en djärv demokrati” utgjorde titeln på en större artikel som jag skrev i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung för två veckor sedan.
EnglishPerhaps it is as the Hungarian writer György Konrád wrote the other day in the Frankfurter Allgemeine, that Europeans have learned from history, but they have learned the wrong things.
Kanske är det så som den ungerske författaren György Konrád skrev i Frankfurter Allgemeine häromdagen, att européerna har lärt av historien, men de har lärt fel.
EnglishPerhaps it is as the Hungarian writer György Konrád wrote the other day in the Frankfurter Allgemeine , that Europeans have learned from history, but they have learned the wrong things.
Kanske är det så som den ungerske författaren György Konrád skrev i Frankfurter Allgemeine häromdagen, att européerna har lärt av historien, men de har lärt fel.
EnglishThe writer of the Frankfurter Allgemeine' s leader quoted him approvingly yesterday as saying: 'One of a number of causes of right-wing violence is definitely to be found in the GDR.'
Ledarskribenten vid Frankfurter Allgemeine citerade honom i går instämmande med formuleringen: "En av flera orsaker till högerextremt våld kan enkelt spåras till Östtyskland."
EnglishThe writer of the Frankfurter Allgemeine's leader quoted him approvingly yesterday as saying: 'One of a number of causes of right-wing violence is definitely to be found in the GDR
Ledarskribenten vid Frankfurter Allgemeine citerade honom i går instämmande med formuleringen: " En av flera orsaker till högerextremt våld kan enkelt spåras till Östtyskland. "