EN franchises
volume_up
{substantivo}

franchises (também: concession, franchise, grant)
volume_up
koncession {gên. com.}
In the case of non-profitable services, in remote geographical areas for example, they may be made a compulsory part of the consideration for the franchises granted.
När det handlar om icke lönsamma tjänster, exempelvis i avlägsna geografiska områden, kan de införas som krav i de tilldelade koncessionerna.

Sinônimos (inglês) para "franchise":

franchise

Exemplos de uso para "franchises" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBusinesses can establish production agreements, joint ventures, franchises, technology transfers and collaborative research projects.
Företag kan till exempel ingå produktionsavtal och inleda samriskföretag, franchiseavtal, tekniköverföringar och projekt för forskningssamverkan.
EnglishCooperation can take various forms – production agreements, joint ventures, franchises, technology transfer and joint research projects.
Samarbetet kan organiseras på olika sätt, till exempel genom produktionsavtal, samriskföretag, franchiseavtal, tekniköverföringar och forskningsprojekt.
EnglishIn the case of non-profitable services, in remote geographical areas for example, they may be made a compulsory part of the consideration for the franchises granted.
När det handlar om icke lönsamma tjänster, exempelvis i avlägsna geografiska områden, kan de införas som krav i de tilldelade koncessionerna.
EnglishThat concept makes sense insofar as spectral space is limited and the governments must therefore regulate it by means of a system of franchises, which in the end become intimidatory.
Jag hoppas att detta public service-koncept i en inte alltför avlägsen framtid inte längre kommer att tillämpas på kommersiell television.
EnglishThat concept makes sense insofar as spectral space is limited and the governments must therefore regulate it by means of a system of franchises, which in the end become intimidatory.
Det är ett meningsfullt koncept i den mån som eterutrymmet är begränsat och regeringarna därför måste reglera det genom ett tillståndssystem, vilket i slutändan blir avskräckande.
EnglishIf we want to protect dealers, we should be protecting them from anti-competitive practices by car-makers and unlawful and unjustified termination of their franchises by car-makers.
Om vi önskar skydda detaljister, så bör vi skydda dem mot biltillverkarnas icke-konkurrensmässiga metoder och otillåtna och obefogade avbrytanden av deras koncessioner från biltillverkarnas sida.