Como se fala "finance companies" em sueco

EN

"finance companies" em sueco

Veja exemplos com "finance companies" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para finance companies em Sueco

finance substantivo
to finance verbo
company substantivo

Exemplos de uso para "finance companies" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTrade Finance offers companies and financial institutions:
Trade Finance erbjuder företag och finansiella institutioner:
EnglishTo achieve this, we therefore need access to finance, particularly for micro-companies.
Det innebär att det behövs "Access to Finance", det vill säga finansieringsmöjligheter, i synnerhet för de minsta företagen.
EnglishTo achieve this, we therefore need access to finance, particularly for micro-companies.
Det innebär att det behövs " Access to Finance ", det vill säga finansieringsmöjligheter, i synnerhet för de minsta företagen.
EnglishEuropean car manufacturers, and also the support industry, distributors and finance companies, also need aid and guarantees.
De europeiska biltillverkarna, och även stödindustrin, återförsäljarna och finansföretagen, behöver också stöd och garantier.
EnglishThe finance companies are run by officials who can design systems which give them gigantic bonuses and pensions when profits rise.
Finansföretagen styrs av tjänstemän. Dessa kan utforma system som ger dem själva gigantiska bonusar och pensioner när vinsterna stiger.
EnglishAs for the type of financing, we are extremely disturbed to see that this text allows private companies to finance parties.
Och när det gäller finansieringens beskaffenhet blir vi oerhört bekymrade när vi ser att privata företag får finansiera partierna, såsom det ser ut nu.
EnglishThe car industry, which means manufacturers, support industry, distributors and finance companies, needs an urgent and audacious multifaceted aid plan.
Bilindustrin, vilket innebär tillverkare, stödindustri, återförsäljare och finansföretag, är i starkt behov av en djärv och mångfasetterad biståndsplan.
EnglishLate payment has meant that finance companies have come to benefit, because businesses have been forced to sell their accounts receivable to speed up their revenue cycle.
Sena betalningar har inneburit att finansbolag har gynnats, eftersom företag har tvingats sälja sina utestående fordringar för att snabba på intäktscykeln.
EnglishWe must promote effective mechanisms – like venture capital – to finance innovation by European companies, having in mind also small and medium-sized companies.
Vi måste främja effektiva mekanismer – som riskvilligt kapital – för att finansiera nyskapande inom europeiska företag, även med små och medelstora företag i åtanke.
EnglishThose resources which the State has injected into companies to finance their basic activities ought not, of course, to be used to finance the provision of Internet connections.
De medel som staten skjutit till företaget för att finansiera grundverksamheten får naturligtvis inte användas till att finansiera utbjudande av Internetanslutningar.
EnglishIt is also important to emphasise that this assistance is not a substitute for companies' normal responsibilities, nor is it intended to finance companies or lead to their restructuring.
Spanien har ansökt om stöd till 300 personer som har avskedats från 66 företag som är verksamma inom huvudgrupp 23 (tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter) enligt Nace rev.

Aprenda outras palavras

English
  • finance companies

Ainda mais traduções no dicionário Português-Alemão bab.la.