Como se fala "fare" em sueco

EN

"fare" em sueco

volume_up
fare {subst.}
SV

"får" em inglês

EN
EN
EN

EN fare
volume_up
{substantivo}

fare (também: board, diet, food)
volume_up
kost {gên. com.}
Whether this fare is too much or too little, I think it takes us forward an inch or two.
Med denna överdådiga eller något för knappa kost tänker jag ännu en eller två millimeter framåt.
Whatever the price of the air fare, they cannot afford the holidays at the other end; but for those of us in a privileged position it is fantastic.
Vad flygbiljetten än kostar har de i slutändan inte råd med semester; men för oss som har en privilegierad ställning är det fantastiskt.
fare (também: drive, run, driving)
volume_up
körning {gên. com.}
Look, when I dropped you off, there was a fare.
När jag släppte av dig fick jag en körning.
fare (também: menu)
volume_up
matsedel {gên. com.}
Mr President, reading our voting list today, I have the feeling that I am reading a long and expensive bill of fare.
När jag läser vår omröstningslista känns det som om jag läser en lång och dyr matsedel.
fare (também: carfare)
It has also been said that we must reduce taxes and air fares.
Jag hörde också att vi måste minska beskattningen och biljettpriserna på flyget.
fare
fare
volume_up
taxipassagerare {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "fare":

fare

Sinônimos (sueco) para "får":

får
Swedish

Exemplos de uso para "fare" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIf a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
Om ett tåg är försenat, återbetalas 25 procent av biljettpriset efter en timme.
EnglishThere is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Det finns inte längre något samband kvar mellan det avlagda avståndet och flygpriset.
EnglishOne day, will we have a discounted European air fare for pensioners and the elderly?
Kommer vi en dag att få rabatterade europeiska flygpriser för pensionärer och äldre??
EnglishIn Ireland the schools fare better and students are fine while they are at school.
På Irland är skolorna betydligt bättre, och det går bra så länge som eleverna är i skolan.
EnglishHow does the Commission regard the original regulation is likely to fare within the WTO?
Vilka möjligheter tror kommissionen att de ursprungliga bestämmelserna har inom WTO?
EnglishOught not Saddam' s General to have earned his fare home long ago?
Omkostnaderna har förmodligen för länge sedan tjänats in av Saddams general.
EnglishOught not Saddam's General to have earned his fare home long ago?
Omkostnaderna har förmodligen för länge sedan tjänats in av Saddams general.
EnglishWe are as yet unsure how the government being formed by Mr Abu Ala will fare.
Vi vet ännu inte hur det kommer att gå för Abu Alas regering.
EnglishWe are as yet unsure how the government being formed by Mr Abu Ala will fare.
Vi vet ännu inte hur det kommer att gå för Abu Alas regering.
EnglishWomen continue to fare worse than men on the European labour market.
Kvinnor klarar sig fortfarande sämre än män på EU: s arbetsmarknad.
EnglishWomen continue to fare worse than men on the European labour market.
Kvinnor klarar sig fortfarande sämre än män på EU:s arbetsmarknad.
EnglishSome countries will fare well, other countries will do badly.
En del länder kommer att lyckas bra, andra länder kommer att misslyckas.
EnglishAdministration and economic and financial affairs fare even better.
Administration och ekonomi och finans klarar sig ännu bättre.
EnglishLow-fare airlines have perfected this art over recent years.
Lågprisbolagen har finslipat denna konst under de senaste åren.
EnglishThere will be an additional£17 per fare for the many hard-pressed citizens throughout the Union.
Det kommer att läggas på 17 pund per resa för många redan hårt pressade medborgare över hela unionen.
EnglishThere will be an additional £17 per fare for the many hard-pressed citizens throughout the Union.
Det kommer att läggas på 17 pund per resa för många redan hårt pressade medborgare över hela unionen.
EnglishSo congratulations once again to the rapporteur; I am sure that his report will fare well.
Så jag vill återigen gratulera föredraganden. Jag är övertygad om att hans betänkande kommer att få framgång.
EnglishAll the other areas used by skiers, fare dodgers or other people do not come into consideration.
Alla de övriga områden som används av skidåkare, avgiftssmitare eller andra tas inte med i beräkningen.
EnglishAir passengers now have choice, and low-fare, no-frills air travel has become the order of the day.
Flygpassagerare har nu valmöjlighet, och flygresor till lågt pris utan krusiduller har blivit vardagsmat.
EnglishHow does the Commission regard the original regulation is likely to fare within the WTO?
Som sakerna nu förhåller sig tycks det mig bara finnas en person som verkligen går ur detta med värdighet och det är Pimenta.