Como se fala "faint" em sueco

EN

"faint" em sueco

volume_up
faint {subst.}
SV

EN faint
volume_up
{substantivo}

faint
volume_up
svimning {gên. com.}
Jag tror att han har fått en svimning.

Exemplos de uso para "faint" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe have not solved the banking crisis, nor will we by being faint-hearted.
Vi har inte löst bankkrisen, och vi kommer heller inte att göra det genom att vara räddhågade.
EnglishThere are only faint rumblings in the background when it comes to armed conflicts and human suffering.
Väpnade konflikter och mänskligt lidande förblir liksom ett dämpat bakgrundsbrus.
EnglishThe call for a more social Europe seems just a faint echo.
Ropet efter ett mer socialt Europa tycks nu bara vara ett avlägset eko.
EnglishHad that been the case, today's debate would not have exuded this faint odour of electioneering.
I så fall skulle inte den tysta förnimmelsen av valkampanj ligga över debatten som den gör i dag.
EnglishThrough a small telescope, this would look quite blank, but you see here hundreds of little, faint smudges.
Genom ett litet teleskop skulle det inte gå att se något men här syns hundratals små, svaga fläckar.
EnglishIt will be just fine words and faint hopes.
Det blir bara fina formuleringar och fromma förhoppningar.
EnglishThe ELDR Group supports the resolution before us, even though we think it is rather faint-hearted.
Herr talman! Den liberala gruppen stöder den resolution som föreligger, även om vi tycker att den är i litet mesigaste laget.
EnglishBut you can see that it's extremely faint.
EnglishWhat's beautiful is, you can probably see on the limb there some faint, sort of, wisps of almost smoke rising up from the limb.
Det vackra är, ni kan säkert se det längst kanten där nån slags, vag, nästan dimmliknande rök som reser sig från ytan.
EnglishWhat we found out were that those faint wisps are actually fountains of ice rising up from the surface of this tiny moon.
Det vi fann var att denna dimmliknande rök i själva verket var isfontäner som steg upp ifrån den här lilla, lilla månens yta.
EnglishFine words from such faint hearts!
EnglishFourteen EU Ministers faint-heartedly abstained from the vote and, as a result, legalised the shooting of elephants in Africa.
14 ministrar från Europeiska unionen avstod fegt från att rösta och legaliserade på så sätt avskjutningen av elefanter i Afrika.
EnglishCan I just quickly say that 'faint heart never won fair maiden', and I think we need to be much bolder here.
Jag vill bara snabbt tillfoga att ”rädda pojkar får aldrig kyssa vackra kvinnor”, och jag anser att vi måste vara mycket djärvare i detta avseende.
English(ES) Clearly there is only a faint shadow left of the ambitious project which the European Commission presented a year ago.
(ES) Uppenbarligen finns det bara en blek skugga kvar av det ambitiösa projekt som Europeiska kommissionen lade fram för ett år sedan.
EnglishStop the faint-hearted excuses.
EnglishIt's not for the faint of heart.
EnglishIt is easy today to damn Romania with faint praise, to say that she has done well but has a huge amount more to do.
Det är lätt att i dag avfärda Rumänien med måttligt beröm och säga att landet har gjort goda framsteg men att det finns oerhört mycket kvar att göra.
EnglishI call on both Commissioners to summon up all their courage to deal with this topic, and to combat the faint-heartedness of the Council.
Jag uppmanar de båda kommissionsledamöterna att uppbringa allt sitt mod för att ta itu med detta ämne, och att bekämpa rådets feghet.
EnglishI should like to pay particular tribute to the people of Europe who were able to say no whilst others were all too often tempted to give a faint yes.
Jag vill särskilt hylla de människor i Europa som kunde säga nej medan andra alltför ofta frestades att säga ett svagt ja.
EnglishSecondly, with respect to assigning liability, it is deplorable that, a year on, investigations should be so faint-hearted.
För det andra, när det gäller att tillskriva någon ansvaret, är det beklagligt att undersökningarna efter ett år fortfarande skall vara så försiktiga.