Como se fala "evasive" em sueco

EN

"evasive" em sueco

EN evasive
volume_up
{adjetivo}

evasive (também: cagey, skulking)
Unfortunately, I have to say now that they wrong-footed me with their evasive answers.
Tyvärr måste jag nu konstatera att de vilselett mig med sina undvikande svar.
The answers to questions like this remain very evasive, and indeed, often woolly.
Svaret på sådana här frågor förblir undvikande, ja till och med ofta ett utläggande av rökridåer.
Even their answers to specific questions were evasive.
Till och med deras svar på specifika frågor var undvikande.
evasive
Your answers to me have been very evasive, which I find regrettable.
De svar jag fått från er har varit väldigt svävande, vilket är synd.
Commissioner, when I hear talk of macroeconomic dialogue - given that the definition seems extremely evasive - the conciliation process in Italy comes to mind.
Herr kommissionär, när jag hör talas om makroekonomisk dialog - jag tillstår att jag tycker att denna definition är mycket svävande - tänker jag på medlingsförfarandet i Italien.
evasive (também: at bay)
evasive

Exemplos de uso para "evasive" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI have posed the question several times and received extremely evasive answers.
Jag har ställt frågan flera gånger och fått väldigt undflyende svar.
EnglishThat is probably one of the most ridiculously evasive answers I have heard in a very long time.
Det var nog en av de mest löjeväckande undanflykter jag hört på mycket länge.
EnglishYou have been asked about this before and you have been evasive every time.
Ni har fått frågan förr och ni har slingrat er varje gång.
EnglishWhat is needed, and in short order, is money, not sleight of hand or political evasive action.
Det är inga taskspelartricks eller politiska undanmanövrar som behövs, utan pengar på kort sikt.
EnglishIf you don 't mind, I'm going to take evasive action.
Om ni inte har något emot det, kommer jag göra en undanmanöver.
EnglishI hope, in any case, that the kind of evasive tactics demonstrated by part of the budgetary authority will now be a thing of the past.
Jag hoppas i alla fall att det här sättet att förbigå en del av budgetmyndigheten hör det förgångna till.
EnglishMr President, the British authorities have been rather evasive in providing information on the export destination of live animals.
Herr talman! De brittiska myndigheterna har försökt undvika att lämna information om var de har exporterat levande djur.
EnglishOne of the many concrete applications being researched just now is care that would be able to perform an automatic evasive manoeuvre if, for example, the driver has fallen asleep.
En av många konkreta applikationer som forskas kring just nu är bilar som ska kunna göra en automatisk undanmanöver om föraren exempelvis har somnat.