Como se fala "empiricism" em sueco

EN

"empiricism" em sueco

SV

"empiricism" em inglês

volume_up
empiricism {gên. com.}

EN empiricism
volume_up
{substantivo}

1. filosofia

empiricism
volume_up
empiricism {gên. com.}
empiricism (também: empirics)
volume_up
empiri {gên. com.}
Men empiri kan inte besvara mina frågor.
Empiricism is wiser than wishful thinking.
Empiri är klokare än önsketänkande.
We think that indeed there may be a burden but more empiricism and more reflection may have helped.
Vi anser att det verkligen kan vara en belastning, men mer empiri och eftertanke hade kunnat underlätta saken.

Sinônimos (inglês) para "empiricism":

empiricism

Exemplos de uso para "empiricism" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishPublic finance is driven by empiricism, and not by dogmatism.
Offentliga finanser drivs av empirisk kunskap, inte av dogmatiska regler.
EnglishSo, contrary to popular belief, there is not a conflict of interest between empiricism and values.
I motsats till den allmänna uppfattningen finns det ingen konflikt mellan empirism och etik.
EnglishIt is a mark of his realism, his wisdom, and also what I would call a healthy empiricism, and these are all qualities that, in general, are rarely evident in this House.
Här kan man finna det som utmärker honom: realism, klokhet och vad jag skulle kalla en sund empirism, alla egenskaper som allmänt sett är ovanliga i den här församlingen.