Como se fala "down there" em sueco

EN

"down there" em sueco

EN down there
volume_up
{advérbio}

down there
I'm supposed to breathe your cigarette smoke down there?
Tror du att jag tänker andas in din cigarettrök därnere?
There's been nobody down that chamber before Kate and l.
Det har inte varit någon därnere innan oss.
Jag vill veta vad som försiggick därnere.

Exemplos de uso para "down there" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishWhen fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
När en brand börjar i en skog slutar den först när hela skogen har brunnit ned.
EnglishThe Action Plan for 2004–2006 lays down the guidelines for the next three years.
I handlingsplanen för 2004–2006 fastställs riktlinjerna för de närmaste tre åren.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Vi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
I ett annat direktiv fastställs gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya bilar.
EnglishI did take the question for Mr Mitchell because I knew he was on his way down.
Jag övertog frågan från Gay Mitchell eftersom jag visste att han var på väg ned.
EnglishI see that the gavel is going down very quickly when I am speaking, Mr President!
Jag ser att ordförandeklubban faller väldigt snabbt när jag talar, herr talman!
EnglishYou can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
Ni kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
EnglishAs you are aware, the Nice European Council laid down the social policy agenda.
Den socialpolitiska agendan fastställdes som ni vet av Europeiska rådet i Nice.
EnglishWhen DeWald took over he stuck me down here on what he calls park safety watch.
När DeWald tog över flyttade han mig hit, till den s. k. bevakningsavdelningen.
EnglishWe all agree that this is a first step down a road where progress has to be made.
Vi är alla överens om att detta är ett första steg på den väg som måste följas.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishThe principle of immediately shutting down plants that fail the 'stress tests'.
Principen om att omedelbart stänga kärnkraftverk som underkänns i stresstesten.
EnglishThe report sets down pointers for the Commission's future policy on competition.
Betänkandet lägger fram förslag till kommissionens framtida konkurrenspolitik.
EnglishTransatlantic relations, however, cannot be narrowed down to just visas and trade.
Transatlantiska förbindelser kan dock inte inskränkas till bara visum och handel.
EnglishThe Commission must revert to the principles laid down in the Cotonou Agreement.
Kommissionen måste återgå till de principer som fastställts i Cotonouavtalet.
EnglishEven though destruction has slowed down in the last two years, it has not stopped.
Även om förstörelsen har gått långsammare de två sista åren har den inte upphört.
EnglishWhen shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
När en del av ett kärnkraftverk stängs ned ställs personalen inför nya utmaningar.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Låt oss riva Fästning Europas murar, låt oss bygga broar i stället för murar ...