Como se fala "clover" em sueco

EN

"clover" em sueco

volume_up
clover {subst.}

EN clover
volume_up
{substantivo}

1. botânica

clover
volume_up
väppling {gên. com.}

2. Outros

clover
volume_up
klöver {gên. com.}
Ethanol produced from grain, clover-grass and wood biomass is outweighed by the fossil energy inputs.
Etanol som produceras från spannmål, klöver, gräs och träbiomassa uppväger inte den fossila energi som går åt som insatsvara.
That is why we have tabled an amendment whereby legumes - grass-clover and lucerne - can be grown on such land.
Därför har vi lämnat in ett ändringsförslag, efter vilket man på dessa arealer får odla baljväxter, klöver och luserner.
In the case of grain, 29% more energy is used than is produced, the equivalent figures for clover-grass and wood being, respectively, 29% and 57%(1).
När det gäller spannmål förbrukas 29 procent mer energi än vad som produceras, medan motsvarande siffror för klöver, gräs och trä är 29 procent respektive 57 procent.(1)

Sinônimos (inglês) para "clover":

clover
English

Exemplos de uso para "clover" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(DE) Madam President, I welcome the three-leaved euro clover too.
(DE) Fru talman! Jag välkomnar också treklövereuron.
EnglishWhat, is that like a four-leaf clover?
EnglishThe slaughter programme has gone through the administrative process, and we dealt with clover ley here in a debate on matters of topical and urgent importance.
Slaktprogrammet genomfördes genom förvaltningen. Klövern har vi behandlat här i det brådskande förfarandet.
EnglishI should like to point out here that we have adopted a number of decisions in Parliament, for example the one on clover in relation to set-aside.
Nu vill jag hänvisa till att vi tagit några beslut i parlamentet, exempelvis Kleegras-beslutet som handlar om nedläggning av åkerareal.