EN clouding
volume_up
{substantivo}

clouding
volume_up
grumling {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "clouding":

clouding
cloud

Exemplos de uso para "clouding" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI urge you to stop clouding the issue and to stop playing word games.
Kolleger! Låt oss sluta upp med att skapa dimma och med ordtrolleriet.
EnglishAn insidious veil is clouding our vision, and we cannot even see it.
En lömsk slöja fördunklar vårt seende, och vi märker det inte ens.
EnglishI urge you to stop clouding the issue and to stop playing word games.
Låt oss sluta upp med att skapa dimma och med ordtrolleriet.
EnglishI plead with you, fellow MEPs, and Mr Brok, to stop playing this word game and stop clouding the issue.
Snälla ni, kolleger, Brok, låt oss sluta upp med sådana ordlekar, med att skapa sådan dimma.
EnglishThe increasingly open struggle for power between many Member States is clouding the view in terms of possible compromises.
Den allt öppnare maktkampen mellan flera medlemsstater fördunklar utsikterna till möjliga kompromisser.
EnglishIf we blur the defining lines, we are not just affecting quality, development and our traditions, but we are clouding further the already murky picture.
Om vi suddar ut skiljelinjerna påverkar vi inte bara kvalitet, utveckling och våra traditioner. Vi gör också en redan otydlig bild ännu grumligare.