EN briefs
volume_up
{substantivo}

briefs (também: underpants, knickers)
volume_up
kalsong {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "briefs":

briefs
brief

Exemplos de uso para "briefs" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhat was the cost of submitting these briefs every year in the last five years?
Hur stora var de årliga kostnaderna för att lämna in dessa föredragningar de senaste fem åren?
EnglishLearn about the results in the four Business Briefs
Läs om resultaten i våra fyra Business Briefs
EnglishHow many amicus curiae briefs did the EU submit in death penalty trials or hearings in the United States during the year 2008?
Hur många amicus curiae-föredragningar lämnade EU in till dödsstraffsrättegångar eller -förhör i Förenta staterna under år 2008?
EnglishWell-chosen briefs, I'd say.
EnglishShe is here working on one of her briefs for the last time, and so my final and especial thanks must go to Mrs Kerry Postlewhite.
I dag sitter hon här med ett av sina dokument för allra sista gången, och därför vill jag alldeles särskilt tacka henne: Kerry Postlewhite.
EnglishBe these ministers of foreign affairs or ministers with technical briefs, we are also pursuing regular contacts with our counterparts in the countries of the European Union.
Vare sig det gäller departementen för utrikes frågor eller övriga tekniska departement, har vi också regelbundna kontakter med våra kollegor i Europeiska unionens länder.
EnglishThe Commission is always extremely helpful and briefs MEPs as much as possible, but our delegations are not part of the meetings held by the EU delegation as such.
Kommissionen är alltid ytterst hjälpsam och upplyser parlamentsledamöterna så mycket som möjligt, men våra delegationer deltar inte i de sammanträden som hålls av EU-delegationerna i sig.