Como se fala "brief summary" em sueco

EN

"brief summary" em sueco

EN brief summary
volume_up
{substantivo}

brief summary
That was a brief summary of the substance of this report.
Det var en kort sammanfattning av innehållet i detta betänkande.
That, Mr President, is a brief summary of the facts.
Det var en kort sammanfattning av fakta.
(SK) Mr President, ladies and gentlemen, allow me a brief summary in the area of 'other sections'.
Låt mig få göra en kort sammanfattning av området ”övriga avsnitt”.

Traduções parecidas para brief summary em Sueco

brief substantivo
brief adjetivo
to brief verbo
summary substantivo
summary adjetivo

Exemplos de uso para "brief summary" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishLet me now give a very brief, summary reply to a number of points I find most interesting.
Tillåt mig nu i all korthet ge ett sammanfattande svar på något som jag tycker är mycket intressant.
EnglishI will give you a brief summary of them.
Jag skall på ett telegrafiskt sätt redogöra för dem:
EnglishThat, Mr President, is a brief summary of the facts.
EnglishMr President, that is a brief summary of the proposal that has been submitted to you by the Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities.
Herr ordförande! Detta var med några ord det förslag som utskottet för arbetsordningen har lagt fram för er.
EnglishI would like to give you a brief summary of the points of the resolution, which I support unreservedly, the points that form the basis of our consensus.
Jag vill kort sammanfatta punkterna i resolutionen, som jag förbehållslöst stöder, det vill säga de punkter som utgör grunden för vårt samförstånd.
EnglishLastly, I shall give a brief summary of the actions planned for the near future and which, as you shall see, fully address your concerns and your suggestions.
Jag kommer kort att sammanfatta de åtgärder som planeras för nästa etapp i utvecklingen och som, vilket ni kommer att märka, fullständigt täcker era frågetecken och förslag.
EnglishI have several questions for the Commissioner regarding this brief summary of the position.
Jag har några frågor till kommissionären när det gäller detta korta sakförhållande: För det första, när får parlamentet och allmänheten tillgång till undersökningen?
EnglishWe are not starting with a blank slate, which is why before looking at some of the key points of this report, I shall give a brief summary of our current relations with this region.
Vi har dock en plattform att stå på och därför kommer jag kort att sammanfatta de förbindelser vi för närvarande har med denna region innan jag går igenom några av nyckelpunkterna i detta betänkande.