EN

blue {substantivo}

volume_up
1. geral
Ultimately, the police had to inform Best Buy management that it was not, in fact, illegal to wear a blue polo shirt and khaki pants.
Till slut fick poliserna lov att tala om för cheferna på Best Buy att det faktiskt inte är olagligt att klä sig i blå pikétröja och kakifärgade byxor.
blue (também: hand, sailor, seaman)
2. educação: "esp. in oxford and cambridge"
blue
volume_up
rätt att bära blått {gên. com.} (i Oxford och Cambridge)

Exemplos de uso para "blue" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
English(DE) Madam President, I would like to use the blue card simply to rectify one point.
(DE) Fru talman! Jag skulle vilja använda blåkortet för att korrigera en detalj.
EnglishThe 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
Det ”blåa kortet” och cirkulär migration är ett första steg i rätt riktning.
EnglishBlue card questions on a personal comment under Rule 151 are not permitted.
Blåkortsfrågor om en personlig kommentar enligt artikel 151 är inte tillåtna.
EnglishWe need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
Vi måste vara konsekventa i utövandet av rätten att ställa blåkortsfrågor.
EnglishI am afraid that some Member States may undermine the purpose of the EU Blue Card.
Jag är rädd att vissa medlemsstater kan undergräva syftet med detta kort.
EnglishThe Blue Card is a so-called 'carrot' in the struggle against illegal immigration.
Blåkortet är en så kallad ”morot” i kampen mot den olagliga invandringen.
EnglishThat is why we have projects such as Nord Stream, Blue Stream II and also South Stream.
Det är därför vi har projekt som Nord Stream, Blue Stream II och South Stream.
EnglishFinally, we cannot afford to repeat the mistakes of the past in relation to blue whiting.
Vi har inte råd att göra om samma misstag som tidigare när det gäller blåvitling.
EnglishWe are using the catch-the-eye procedure, so the blue-card procedure is not permitted.
Vi använder oss av ögonkontaktsförfarandet, så blåkortsförfarandet är inte tillåtet.
EnglishOverall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
Rent allmänt är blåkortskonceptet en del av EU:s missriktade, invandringsfientliga politik.
EnglishThe German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Den tyska blåa ängeln och den nordiska svanen har visat vägen på miljömärkningsområdet.
EnglishIn 2003, Blue Europe, with its common fisheries policy, will be changed.
. (FR) År 2003 kommer det blåa Europa med sin gemensamma fiskeripolitik att ändras.
EnglishTo be clear, the ALDE Group is a very strong supporter of the Blue Card.
För att vara tydlig: ALDE-gruppen är en mycket stark anhängare av blåkortet.
EnglishFirst, that for the teachers this decision came like a bolt from the blue.
För det första att beslutet kom som en blixt från klar himmel för lärarna.
EnglishIn 2003, Blue Europe, with its common fisheries policy, will be changed.
År 2003 kommer det blåa Europa med sin gemensamma fiskeripolitik att ändras.
EnglishDo the authors of the amendment mean that they must be tall, blond and blue-eyed?
Är det så att herrar förslagsställare menar att dessa skulle vara långa, blonda och blåögda?
English(NL) Mr President, you just observed that I was too late with my blue card.
(NL) Herr talman! Du anmärkte just att jag var för sen med mitt blåkort.
EnglishAn application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.
En ansökan om blåkort kan nekas om kunskapsflykt är ett verkligt problem.
EnglishI have about 30 people on the list, in the order you took your blue cards.
Jag har cirka 30 personer på listan, i den ordning ni tog era blåa kort.