Como se fala "bloodbath" em sueco

EN

"bloodbath" em sueco

EN bloodbath
volume_up
{substantivo}

bloodbath (também: carnage)
volume_up
massaker {gên. com.}
Mr Bush's and Mr Blair's invasion and occupation of Iraq has turned into a bloodbath of innocent people, worse than during satanic Saddam's rule of terror.
George Bushs och Tony Blairs invasion och ockupation av Irak har förvandlats till en massaker på oskyldiga människor, värre än under den ondskefulle Saddams skräckvälde.
bloodbath (também: carnage)
I recently read an article that started with the words: we are about to have a bloodbath.
Jag läste nyligen en artikel som började med orden: det kommer att bli ett blodbad.
Did they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result?
Visste de inte att den enda möjliga följden var ett blodbad?
This is a bloodbath and a crime against humanity.
Detta är ett blodbad och ett brott mot mänskligheten.

Sinônimos (inglês) para "bloodbath":

bloodbath

Exemplos de uso para "bloodbath" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishOn the other hand, we cannot return to a new bloodbath in the Balkans.
Å andra sidan kan vi inte återgå till en ny blodutgjutelse på Balkan.
EnglishAfter last night's bloodbath, I'm terminating your war on terrorists.
Efter blodbadet i går kväll, stoppar jag ditt krig mot terroristerna.
EnglishSeveral hundred people died in that bloodbath, which the government referred to as a terrorist rebellion.
Flera hundra personer dödades i det blodbadet, som regeringen kallade ett terroristuppror.
EnglishIn what way does the killing of defenceless children in their mothers’ wombs differ from the bloodbath in Beslan?
På vilket sätt skiljer sig dödandet av försvarslösa barn i moderlivet från blodbadet i Beslan?
EnglishMark you, this is an article that was given its current form only after the bloodbath in Peking's Tienanmen Square.
Kom ihåg att denna artikel fick sin nuvarande form först efter blodbadet på Himmelska fridens torg i Peking.
EnglishMark you, this is an article that was given its current form only after the bloodbath in Peking's Tienanmen Square .
Kom ihåg att denna artikel fick sin nuvarande form först efter blodbadet på Himmelska fridens torg i Peking.