Como se fala "blood bank" em sueco

EN

"blood bank" em sueco

EN

blood bank {substantivo}

volume_up
blood bank (também: bloodbanks)
But as Emma Bonino has said: it is like letting Dracula stand guard over a blood bank.
Men som Emma Bonino har sagt: Det är som att låta Dracula vakta en blodbank.
This includes medical equipment and help in establishing a reliable and safe blood bank.
Detta inbegriper medicinsk utrustning och hjälp med att upprätta en pålitlig och säker blodbank.

Exemplos de uso para "blood bank" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis includes medical equipment and help in establishing a reliable and safe blood bank.
Det finns också ett mycket praktiskt skäl till varför detta bör ske.