Como se fala "blocks of flats" em sueco

EN

"blocks of flats" em sueco

EN

blocks of flats {plural}

volume_up
blocks of flats

Exemplos de uso para "blocks of flats" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn Sweden, for example, wooden blocks of flats are more common than in Finland.
Exempelvis är flervåningshus av trä vanligare i Sverige än i Finland.
EnglishIt is mainly old buildings that are a problem, of course, and not just blocks of flats.
Det är naturligtvis främst äldre byggnader som är ett problem, och inte bara hyreshus.
English'Do n't walk near blocks of flats or something might fall on your head!
" Gå inte nära husen, för då kan du få en blomkruka i huvudet! "
EnglishIn Romania there are more than 80,000 blocks of flats that are an enemy to energy and cost savings.
I Rumänien finns det mer än 80 000 hyreshus som motverkar energi- och kostnadsbesparingar.
EnglishOver the last six years, insulation work on two such blocks of flats started in the capital of Romania.
Under de senaste sex åren har isoleringsarbete påbörjats på två sådana hyreshus i Rumäniens huvudstad.
EnglishThe fund would, of course, support not only heating for blocks of flats, but also for all buildings in the EU.
Jag välkomnar också förslaget från min kollega Marian-Jean Marinescu om inrättandet av en särskild fond.
English(SK) The prefab blocks of flats in the V4 countries and in Bulgaria and Romania were built 40 years ago and are in need of renovation.
(SK) De monteringsfärdiga hyreshusen i Visegradländerna och i Bulgarien och Rumänien byggdes för 40 år sedan och behöver renoveras.
EnglishInvestments in houses and blocks of flats in Eastern Europe should be given greater priority, as these will be to the benefit of employment, energy security and the climate.
Investeringar i bostäder i Östeuropa bör prioriteras upp, eftersom de kommer att gagna sysselsättningen, energisäkerheten och klimatet.
Aprenda outras palavras