Como se fala "beyond belief" em sueco

EN

"beyond belief" em sueco

EN

beyond belief {advérbio}

volume_up
beyond belief

Exemplos de uso para "beyond belief" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishI sympathise with all of them, because what is happening here is almost beyond belief.
Jag har full förståelse för dem, för det är svårt att begripa det som händer här.
English. - (DE) Mr President, I find this line of argument beyond belief.
för Verts/ALE-gruppen. - (DE) Herr talman! Jag tycker att detta resonemang är helt sanslöst.
EnglishThis is a modern slave trade and it is beyond belief that it should be happening in Europe today.
Det handlar om modern slavhandel och det är oerhört tragiskt att det förekommer i Europa idag.
EnglishScience, technology and communication have broadened man's knowledge and expertise and abilities beyond belief.
Vetenskap, teknik och kommunikation, människan vet allt mer och kan allt mer.
EnglishScience, technology and communication have broadened man' s knowledge and expertise and abilities beyond belief.
Vetenskap, teknik och kommunikation, människan vet allt mer och kan allt mer.
EnglishHowever, certain points in the report - some of which were voted down - were almost beyond belief.
Vissa punkter i det här betänkandet - av vilka några har röstats ned - är dock i det närmaste obegripliga.
EnglishThe EIB's claims that the BBC's editorial policy has not been influenced by these loans is simply beyond belief.
EIB:s påstående att BBC:s redaktionella policy inte har påverkats av dessa lån är helt enkelt obegripligt.
EnglishIt is not only that the stages within the process are incomprehensible; the length of time involved is beyond belief.
Det är ju inte bara åtgärderna som är oförståeliga, utan det är tidsrymden som är fullständigt oförståelig.
EnglishThat is scandalous beyond belief.
EnglishIs it not beyond belief?
EnglishIt is beyond belief that in many countries you need a licence to own a shotgun but not to trade in weapons of any type.
Det är svårt att tro att man i många länder behöver en licens för att äga ett skjutvapen, men inte för att bedriva handel med vapen av alla möjliga slag.
EnglishIt is beyond belief.
EnglishIt is almost beyond belief that in the EU in the 21st century, several hundred thousand people a year fall victim to human trafficking, most of them women and children.
Det går nästan inte att tro att flera hundratusen personer varje år, de flesta av dem kvinnor och barn, faller offer för människohandel i EU på 2000-talet.
EnglishIt is really beyond belief that enlargement - surely the top priority of the next couple of years - is missing from Mr Costa Neves ' list of political priorities.
Det är verkligen obegripligt att utvidgningen, vilket ju ändå har högsta prioritet de kommande åren, saknas i de politiska prioriteter som kollega Costa Neves räknar upp.

Traduções parecidas para beyond belief em Sueco

belief substantivo
beyond preposição
beyond advérbio
Swedish
beyond repair adjetivo
beyond doubt
folk belief substantivo
Swedish