Como se fala "bewilderment" em sueco

EN

"bewilderment" em sueco

EN

bewilderment {substantivo}

volume_up
bewilderment (também: obfuscation)
bewilderment (também: puzzlement)

Exemplos de uso para "bewilderment" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishWe in Britain, where policewomen can wear the, look on this with cross-Channel bewilderment.
Vi i Storbritannien, där kvinnliga poliser får bära, betraktar förvirrat detta över Engelska kanalen.
EnglishWe in Britain, where policewomen can wear the , look on this with cross-Channel bewilderment.
Vi i Storbritannien, där kvinnliga poliser får bära , betraktar förvirrat detta över Engelska kanalen.
EnglishI gained the impression that Mr Berlusconi was very sincere in what he said, and share his bewilderment.
Jag fick intryck av att Silvio Berlusconis ord var mycket uppriktiga, och jag delar hans häpenhet.
EnglishI gained the impression that Mr Berlusconi was very sincere in what he said, and share his bewilderment.
Italien är alltså ansvarigt för Europa, och vi har av solidariska skäl skyldigheter mot Berlusconis land.
EnglishMr President, we find ourselves gazing with bewilderment at each new act by the Milosevic regime, acts against its own people.
Herr talman, vi står handfallna inför ständigt nya dåd från Milosevic-regimen, dåd riktade mot den egna befolkningen.
EnglishMr President, with war looming, the European Union is displaying discord that is viewed with disbelief and bewilderment by our citizens.
Herr talman! Med ett annalkande krig visar Europeiska unionen upp en splittring som våra medborgare betraktar med misstro och bestörtning.
EnglishThe responsibility for what is happening in Euro-Turkish relations and the growing bewilderment of European public opinion with regard to Turkey lies with him and him alone.
Ansvaret för vad som sker i förbindelserna mellan EU och Turkiet och den växande förvirringen i den europeiska allmänhetens åsikt när det gäller Turkiet är helt och hållet hans eget.
EnglishExperts in environmental health have said that the Commission’ s proposal was bewilderingly inadequate, but will the European Parliament now give cause for even greater bewilderment?
Experter på miljörelaterad hälsa har hävdat att kommissionens förslag var förvånansvärt olämpligt, men frågan är om Europaparlamentet nu kommer att ge anledning till ännu större förvåning?

Sinônimos (inglês) para "bewilderment":

bewilderment