Como se fala "beverages" em sueco

EN

"beverages" em sueco

SV
SV
EN

beverages {plural}

volume_up
beverages
A different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
För övriga alkoholhaltiga drycker inklusive öl gäller en annan lagstiftning.
Equally important is information about the contents of alcoholic beverages.
Lika viktig är information om innehåll i alkoholhaltiga drycker.
The June Movement supports warning labels on alcoholic beverages.
Junirörelsen stöder varningsmärkning av alkoholhaltiga drycker.

Sinônimos (inglês) para "beverage":

beverage

Exemplos de uso para "beverages" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, beverages provide us with some of our nutrition.
Herr ordförande, mina damer och herrar! Drycken är en del av vår näring.
EnglishFifteen years ago, the Council agreed on minimum rates for excise on alcoholic beverages.
För femton år sedan enades rådet om minimiskattesatser för alkoholdrycker.
EnglishRates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages (vote)
Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (omröstning)
EnglishBesides, they concoct alcoholic beverages over there by mixing tap water and home-made spirits.
Dessutom gör man alkohol där så att man blandar kranvatten och sprit.
EnglishWhy, though, would we want to ban the sale of alcoholic beverages at competitions and other events?
Men varför vill man förbjuda försäljning av alkoholdrycker i samband med tävlingar och annat?
EnglishI also welcome the decision to also include drinking yoghurt and milk-based beverages in the regulation.
Jag är också positiv till beslutet att förordningen även skall omfatta drickfärdig yoghurt och mjölkdrycker.
EnglishSubject: Trade in beverages between Member States
Angående: Handel med läskedrycker mellan medlemsstaterna
EnglishSilent alarm, A and L Beverages, 18th and Main.
4- 59. tyst larm, A och L Beverages, 18th och Main.
EnglishThat would be unfair to many people - including, incidentally, the average consumer of alcoholic beverages.
Man kan inte dra alla produkter över en kam. Det vore orättvist mot många människor, för övrigt även mot konsumenten.
EnglishIt is enough to ruin the reputation of high-quality beverages which have been consumed for centuries without any risk of harmful effects.
Detta räcker för att förstöra anseendet för dessa kvalitetsdrycker, som har konsumerats i århundraden utan risk.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, emotions run high each time we discuss beer, wine or other alcoholic beverages in this House.
Fru talman, mina damer och herrar! Känslorna svallar varje gång vi diskuterar öl, vin eller andra alkoholdrycker i parlamentet.
EnglishWhat is the position of the official distributor of the brand concerned in the Member State in which the imported beverages are sold?
Vilken ställning har den officiella distributören av ett läskedrycksmärke i den stat där sådana importerade läskedryckor säljs?
EnglishOne of them is consumer information, to improve awareness of the risks connected with the consumption of alcoholic beverages.
Av denna anledning skickade kommissionen i maj 2004 en formell underrättelse till de grekiska myndigheterna där de anmodades att åtgärda situationen.
EnglishIn the light of this opinion concerning pharmacies, what is the Commission's view of the future for the Swedish State monopoly on the sale of alcoholic beverages, Systembolaget?
Med bakgrund av detta yttrande kring apoteksmonopolet, hur bedömer kommissionen framtiden för det svenska Systembolaget?
EnglishFirst of all we must congratulate the European Commission on taking account of the need for consumer information on the ingredients of alcoholic beverages.
Först kan vi bara gratulera Europeiska kommissionen för att ha tagit hänsyn till behovet av konsumentinformation om alkoholhaltiga dryckers innehåll.
EnglishFor most outlets except alcoholic beverages, both agricultural and synthetic alcohol can be used and therefore compete on the same market.
Såväl etanol som framställts av jordbruksprodukter som syntetisk etanol kan användas för de flesta avsättningar, utom för spritdrycker, och de kan därför konkurrera på samma marknad.
EnglishWe have known since 1979 that the Commission, the Council of Ministers and Parliament too are struggling to come up with a set of rules on the labelling of alcoholic beverages.
Att kommissionen, ministerrådet liksom detta parlament har svårt att komma fram till bestämmelser på området, det har vi vetat om ända sedan 1979.
EnglishWe were persuaded to accept the Commission’ s proposal to make exceptions for alcoholic beverages, soluble coffee, white sugar – we added brown sugar for consistency – and for aerosols.
I konsekvensens namn föreslog vi också en lagstadgad storlek för spritflaskor på 750 cl, vilket är den allmänt accepterade storleken på vinflaskor.
EnglishThe Evin law in France, which is also inconsistent with the single market, bans all advertising of alcoholic beverages at sporting events, but does not ban their sale.
Evin-lagen i Frankrike, vilken för övrigt är oförenlig med den gemensamma marknaden, förbjuder all reklam för alkoholdrycker vid sportevenemang, men inte själva försäljningen.
EnglishWe should make a distinction between the moderate, responsible drinking of alcoholic beverages - of wine in particular, which is part of our culture - and alcohol and drug abuse.
Det är lämpligt att skilja mellan måttlig och ansvarig konsumtion av alkoholdrycker - särskilt vin som är en del av vår kultur - och missbruk av alkohol och drogkonsumtion.