Como se fala "beverage" em sueco

EN

"beverage" em sueco

SV
EN

beverage {substantivo}

volume_up
beverage (também: drink, potion)
volume_up
dryck {gên. com.}
Each beverage has its own special characteristics that distinguish it fundamentally from the others.
Varje dryck har sina speciella egenskaper som skiljer den från andra drycker.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
Vin är en naturlig dryck som framställs av druvor, och på det området tror jag att förbrukaren är informerad.
It is a question of making a choice of spheres, and our choice can only be that of high-quality wine, not a so-so beverage.
Det är frågan om att välja klass, och vi kan bara välja kvalitetsvin, inte en dryck som bara är ”skaplig”.
beverage
volume_up
dryck {gên. com.} (dock ej vatten)
Each beverage has its own special characteristics that distinguish it fundamentally from the others.
Varje dryck har sina speciella egenskaper som skiljer den från andra drycker.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
Vin är en naturlig dryck som framställs av druvor, och på det området tror jag att förbrukaren är informerad.
It is a question of making a choice of spheres, and our choice can only be that of high-quality wine, not a so-so beverage.
Det är frågan om att välja klass, och vi kan bara välja kvalitetsvin, inte en dryck som bara är ”skaplig”.

Sinônimos (inglês) para "beverage":

beverage

Exemplos de uso para "beverage" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.
Trots pant är mycket av skräpet ute till havs plastflaskor.
EnglishI'll fix your beverage while you get the 20 mill.
Jag gör en drink medan du tar fram 20 miljoner.
EnglishThat is why we insist that a uniform procedure must be applied and that the same timescale must apply to all categories of alcoholic beverage.
Därför måste vi tillämpa ett enhetligt förfarande och låta samma frister gälla för alla.
EnglishAlcohol was the daytime beverage of choice.
Alkohol var dryckesvalet även under dagtid.
EnglishSuch comparisons cannot give any indication of the actual effects of a beverage on individual people or of an individual's consumption capacity.
Denna jämförelse säger inget om den faktiska effekten och om vad de enskilda personerna tål.
EnglishSuch comparisons cannot give any indication of the actual effects of a beverage on individual people or of an individual' s consumption capacity.
Denna jämförelse säger inget om den faktiska effekten och om vad de enskilda personerna tål.
EnglishBut wine is also an alcoholic beverage which is damaging to public health, in particular if it is consumed in copious quantities.
Men vin är också en alkoholdryck som är skadlig för folkhälsan, i synnerhet om den konsumeras i rikliga mängder.
EnglishWe agree that the provisions on the labelling of ingredients for both beverage categories can enter into force simultaneously.
Vi håller med om att bestämmelserna för märkning av ingredienserna för båda dryckeskategorierna bör träda i kraft samtidigt.
EnglishThe response of the industries concerned has shown me that equal treatment of all beverage categories is no mere pipe dream.
Att en likabehandling av alla dryckeskategorier inte bara är en teoretisk tankelek visar reaktionerna från de berörda branscherna.
EnglishThe biggest 'apple of discord' in this report is the definition of vodka, namely what ingredients the beverage must contain in order to be designated as vodka.
Betänkandets stora tvistefråga är definitionen av vodka, närmare bestämt vilka ingredienser drycken ska innehålla för att få kallas vodka.