Como se fala "better to be safe than sorry" em sueco

EN

"better to be safe than sorry" em sueco

EN

better to be safe than sorry [provérbio]

volume_up
better to be safe than sorry (também: better safe than sorry)
Så det är bättre att ta säkra för det osäkra.

Exemplos de uso para "better to be safe than sorry" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishThe rapporteur has shown caution and, on this issue, it is better to be safe than sorry.
Föredraganden har visat försiktighet, och i denna fråga är det bättre att vara försiktig före än ledsen efteråt.
EnglishAfter all, it is better to be safe than sorry.
När allt kommer omkring är det bättre att ta det säkra före det osäkra.
EnglishIt is, after all, better to be safe than sorry.
Det är ju, trots allt, bättre att ta det säkra före det osäkra.
EnglishSo it is better to be safe than sorry.
Så det är bättre att ta säkra för det osäkra.
EnglishIt is better to be safe than sorry.
EnglishThere needs to be an accent on crisis prevention as well as on crisis resolution, because it is better to be safe than sorry.
Man måste lägga tyngdpunkten både på att förebygga och att lösa kriser, för det är bättre att ta det säkra före det osäkra.
Englishbetter to be safe than sorry
Englishbetter to be safe than sorry
EnglishAs President Barroso said earlier today, it is better to be safe than sorry, and ensure that we are also equipped to face the worst scenarios.
Som ordförande Barroso sade tidigare idag är det bättre att ta det säkra före det osäkra och se till att vi är rustade att klara av även de värsta scenarierna.