Como se fala "better safe than sorry" em sueco

EN

"better safe than sorry" em sueco

EN

better safe than sorry [provérbio]

volume_up
Sjävkart, bäst att vara säkra sidan.

Exemplos de uso para "better safe than sorry" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishOf course, better safe than sorry.
Englishbetter safe than sorry
Englishbetter safe than sorry
EnglishI would urge the Commission and the Member States to follow the 'better safe than sorry' principle, if in doubt, and take hormone-mimicking pesticides off the market.
Jag uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i tveksamma fall agera enligt försiktighetsprincipen och ta bort hormonellt verkande pesticider från marknaden.
EnglishI would urge the Commission and the Member States to follow the 'better safe than sorry ' principle, if in doubt, and take hormone-mimicking pesticides off the market.
Jag uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i tveksamma fall agera enligt försiktighetsprincipen och ta bort hormonellt verkande pesticider från marknaden.