Como se fala "better late than never" em sueco

EN

"better late than never" em sueco

EN

better late than never [provérbio]

volume_up
better late than never
Madam President, popular wisdom says, ' Better late than never' .
Den folkliga visdomen säger " bättre sent än aldrig" .
For a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
Det såg länge ut som om det inte skulle ske, men bättre sent än aldrig.
It is late, but as the American film has it, 'better late than never'.
Det är sent, men som det brukar heta i amerikanska filmer, ”bättre sent än aldrig”.

Exemplos de uso para "better late than never" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishBetter late than never because all companies must be primed for the 21st century.
Bättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
EnglishThe document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
Dokumentet är balanserat och man kan säga följande om det: bättre sent än aldrig.
EnglishThe Colajanni report has arrived far too late, but better late than never.
Colajannibetänkandet kommer egentligen alldeles för sent men bättre sent än aldrig.
EnglishFor a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
Det såg länge ut som om det inte skulle ske, men bättre sent än aldrig.
EnglishIt is late, but as the American film has it, 'better late than never'.
Det är sent, men som det brukar heta i amerikanska filmer, ”bättre sent än aldrig”.
EnglishI had hoped it would come to pass last weekend, but better late than never.
Jag hade hoppats att detta skulle ha skett förra veckoslutet, men bättre sent än aldrig.
EnglishWe believe it has taken too long to do so, but better late than never.
Vi menar att det har tagit alltför lång tid att göra det, men bättre sent än aldrig.
EnglishI am rather philosophical here on the principle of better late than never.
Jag intar den filosofiska attityden att det är bättre sent än aldrig.
EnglishBut, as my English colleagues wisely say, better late than never.
Men, som mina engelska kolleger så klokt säger: bättre sent än aldrig.
EnglishMadam President, popular wisdom says, ' Better late than never' .
Fru ordförande! Den folkliga visdomen säger " bättre sent än aldrig" .
EnglishIt is a shame that it has taken so long to appear but, as they say, ' better late than never' .
Synd bara att den kommer flera år försent, men som man brukar säga " det är bättre sent än aldrig" .
EnglishIt is a shame that it has taken so long to appear but, as they say, ' better late than never '.
Synd bara att den kommer flera år försent, men som man brukar säga " det är bättre sent än aldrig ".
EnglishSo Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Så EU reagerar, om än långsamt, men bättre sent än aldrig.
EnglishFortunately, they have now made a start - better late than never - on putting their affairs in order.
Lyckligtvis har de nu börjat - bättre sent än aldrig - arbetet med att få ordning på sina affärer.
EnglishWe had waited some time for this to happen - a lot longer than in other countries, but better late than never.
Vi har väntat länge på detta - mycket längre än i andra länder, men bättre sent än aldrig.
English   Mr President, better late than never, as they say.
   – Herr talman! Bättre sent än aldrig, som det heter.
EnglishBut I would venture to say better late than never.
Men låt mig också säga att det är bättre sent än aldrig.
EnglishThe rescue plan was the first decision taken and it was probably taken too late, but better late than never.
Räddningsplanen var det första beslut som fattades och det skedde sannolikt för sent, men bättre sent än aldrig.
English. - (PL) Madam President, there is a saying that is well known in many countries: 'better late than never'.
Fru talman! Det finns ett ordspråk som är välkänt i många länder: ”Bättre sent än aldrig”.
EnglishI suppose we could say 'better late than never '.
Men det är läge att säga: bättre sent än aldrig.