Como se fala "best people" em sueco

EN

"best people" em sueco

Veja exemplos com "best people" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para best people em Sueco

best substantivo
Swedish
best adjetivo
Swedish
best advérbio
well substantivo
well adjetivo
well advérbio
people substantivo
to people verbo

Exemplos de uso para "best people" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe want to take advantage of the experience of the best people and infrastructure.
Vi vill dra fördel av de bästa människornas erfarenhet och av infrastrukturen.
EnglishI would call on the fifteen governments to send their best people to the Convention.
Jag uppmanar de 15 regeringarna att sända sina bästa kvinnor och män till konventet.
EnglishAre these the competent people - and the best people - that we need?
Är dessa personer de kompetenta yrkesmänniskor - och de bästa - som vi behöver?
EnglishThat sometimes means that we have to examine how best to support people.
Det innebär ibland att vi måste granska hur vi bäst kan stödja människor.
EnglishAll of us here are trying to do our best to help the people there.
Alla i denna kammare försöker göra sitt bästa för att hjälpa dessa människor.
EnglishThat is the best way to influence people, to go to them, and not buy costly buildings.
Det är det bästa sättet att påverka folk på, att gå till dem, inte att köpa dyra byggnader.
EnglishI look forward to sensible cooperation in people ’ s best interests.
Vi föreställer oss att kommissionen är jultomten och jag den lille pojken.
EnglishIt was characterised by commitment and a genuine desire to do its best for these people.
Det präglades av ett engagemang och en uppriktig vilja att göra det bästa för dessa människor.
EnglishAre old people the best placed to take decisions concerning their problems?
Är äldre bäst lämpade att fatta beslut som rör deras problem?
EnglishHow dare anybody suggest that farmers are the best people to decide about this vital industry!
Hur vågar någon påstå att jordbrukare är bäst på att fatta beslut om denna viktiga näringsgren!
EnglishAbove all, they believe that they, rather than the people, know best.
Framför allt anser de att de, och inte folket, vet bäst.
EnglishI look forward to sensible cooperation in people’s best interests.
Jag ser fram emot förnuftigt samarbete i folkets intresse.
EnglishLet us also recognise that the best way to help people out of poverty is to help the entrepreneurs.
Låt oss också erkänna att bästa sättet att hjälpa folk ur fattigdom är att hjälpa entreprenörerna.
EnglishIt shows that the EU system is coming to understand the need to serve people as best as possible.
Det visar att man i EU-systemet börjar förstå behovet av att tjäna människorna på bästa möjliga sätt.
EnglishAnd we as MEPs are not always the best people to judge.
Som parlamentsledamöter är vi inte alltid bäst på att avgöra vad som är tydligt och begripligt.
EnglishGiven that we do, we should appoint the best people to lead them.
Och därför bör vi utnämna de bästa till att leda dem.
EnglishIn its negotiations with the European Union, Slovenia attempted to use its very best people.
I förhandlingarna med Europeiska unionen strävade Slovenien efter att använda sina allra kunnigaste företrädare.
EnglishCultural issues, such as openness to immigration and attracting the best people, are also important.
Kulturfrågor, som öppenhet för invandring, och att locka till sig den bästa arbetskraften är också viktiga.
EnglishHe is only doing what he thinks is best for his people
Han gör bara det som han tror är det bästa för hans folk
EnglishThe interest of the Burmese people is best served with a balanced policy, including substantial assistance.
En balanserad politik och ett omfattande bistånd är det som bäst tjänar det burmesiska folkets intressen.

Aprenda outras palavras

English
  • best people

Mais no dicionário Português-Espanhol.