Como se fala "beefed up" em sueco

EN

"beefed up" em sueco

EN beefed up
volume_up
{adjetivo}

beefed up (também: amplified, boosted, enhanced)

Traduções parecidas para beefed up em Sueco

beef substantivo
to be up to verbo
up adjetivo
Swedish
up advérbio
up preposição
Swedish
to up verbo

Exemplos de uso para "beefed up" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe United Nations must be beefed up so that it is capable of meeting its responsibility to protect the civilian population from all the armed troops active in the region.
FN måste få större resurser så att det kan uppfylla sitt ansvar att skydda civilbefolkningen från alla beväpnade trupper som är aktiva i området.
EnglishFollowing the adoption of the Treaty of Lisbon, the European Union's diplomatic activities have been beefed up with a view to raising Europe's profile on the international stage.
Efter antagandet av Lissabonfördraget har EU:s diplomatiska verksamhet förstärkts för att höja Europas profil på den internationella arenan.