Como se fala "afore" em sueco

EN

"afore" em sueco

SV

EN afore
volume_up
{preposição}

afore (também: by, before)
volume_up
innan {prep.}

Exemplos de uso para "afore" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishArticle 6(a) of the draft Amsterdam Treaty responds to this request and provides for possibilities of appropriate action in the afore-mentioned field.
Artikel 6a i förslaget till Amsterdamfördraget svarar mot denna förfrågan, och erbjuder möjligheter till lämpliga åtgärder inom det ovannämnda området.
EnglishIf the afore-mentioned practices had not spread to Poland as well, all farm animals would eat natural feed and meat would be processed using traditional methods.
Om de tidigare nämnda rutinerna inte hade nått Polen skulle all tamboskap få naturligt foder, och köttet skulle framställas med traditionella metoder.
EnglishI hope that Parliament will adopt the afore-mentioned legal bases and I would like to thank Mr Coelho and Commissioner Frattini for their outstanding cooperation.
Jag hoppas att parlamentet kommer att anta de tidigare nämnda rättsliga grunderna, och jag vill tacka Carlos Coelho och kommissionsledamot Franco Frattini för deras enastående samarbete.
EnglishThis list must not be seen as pre-established, but as one that must be redefined –  again, within the framework of the codecision procedure –  in line with the afore-mentioned guidelines.
Aktionen är ett viktigt steg i genomförandet av Lissabonagendan för att förbättra konkurrenskraften, sysselsättningen och tillväxtpotentialen i den utvidgade unionen.
EnglishThis list must not be seen as pre-established, but as one that must be redefined – again, within the framework of the codecision procedure – in line with the afore-mentioned guidelines.
Denna lista får inte betraktas som något på förhand etablerat, utan som en lista som måste omdefinieras inom ramen för medbeslutandeförfarandet, i enlighet med förutnämnda riktlinjer.